Renovatie Waalbrug

Rijkswaterstaat knapt de Waalbrug op. Er komt een nieuw wegdek en de staalconstructie wordt geschilderd en verstevigd. De huidige busbaan wordt een fietspad in twee richtingen, het huidige fietspad wordt voetpad. Er komt geen busbaan meer, maar bussen en hulpvoertuigen voegen met voorrang in op de brug. Er komen nieuwe balkons, borstweringen en hangverlichting. De leuningen worden vervangen door glazen leuningen. Zo hebben fietsers straks minder last van de wind en opspattend regenwater. 

Fase 1: Vervangen van het wegdek 

Fase 1 is gestart op 22 maart 2019:  

 • Elke week vervangt de aannemer 4 stukken wegdek van zo’n 9x6 meter  
 • En wordt er gewerkt aan de stalen constructie onder de weg

Er zit chroom-6 in de verf van de brug. Daarom zijn er strenge veiligheidsmaatregelen en wordt er gewerkt in een afgesloten ruimte. Zo is er geen gevaar voor mens en omgeving. 

Verkeershinder Fase 1 

 • Autoverkeer: in beide richtingen is één rijstrook beschikbaar ‘buiten de bogen’. 
 • Fietsers: richting stad over het huidige fietspad en de stad uit ‘tussen de bogen’. ’s Avonds en ’s nachts over het fietspad aan de kant van de spoorbrug.
 • Voetgangers: over het voetpad aan de kant van de spoorbrug. 
 • Lijnbussen: de verkeerslichten bij de Turennesingel zijn aangepast. Lijnbussen en hulpdiensten kunnen met voorrang over de brug rijden. Busroutes zijn aangepast om de dienstregelingen zo betrouwbaar mogelijk te houden. 
 • Vrachtverkeer: de Waalbrug is tijdens de hele renovatie afgesloten voor vrachtverkeer, touringcars en landbouwvoertuigen. Zij worden omgeleid via De Oversteek. 

Tijdens de uitvoeringsperiode zijn enkele weekend- en nachtafsluitingen nodig.  

Vierdaagse 

In de Vierdaagseweek wordt er niet gewerkt en zijn er (behalve op dinsdag) vier rijstroken beschikbaar.   

Maatregelen bereikbaarheid   

 • Voor een betere doorstroming op de route Oversteek/S100 zijn vorig jaar het Industrieplein en het Nymaplein aangepast. 
 • Bij de splitsing in Lent  en bij de andere kruispunten op de S100 stellen we de verkeerslichten zo in dat het doorgaande verkeer langer groen krijgt. 
 • Dynamische route informatie in de stad en in de regio geven de snelste route aan.  
 • Op de hoofdroutes van de stad zijn de verkeerslichten vervangen door ‘slimme’ verkeerslichten. We houden de verkeersdoorstroming in de stad de hele dag in de gaten met camera’s. Op de Waalbrug plaatsen we extra camera’s.  
 • Er is geïnvesteerd in fietsroutes. Daardoor wordt het aantrekkelijker om de fiets te pakken.  
 • Met SLIMspitsen bieden we een oplossing voor het autoverkeer om files te vermijden. Kies een alternatief, reis buiten de spits, mijd drukke punten.
 • Automobilisten die vaak over de Waalbrug of De Oversteek rijden, ontvangen een uitnodiging voor het Spitsmijdproject.

Websites / meer informatie