Renovatie Waalbrug

In 2019-2020 gaat Rijkswaterstaat de Waalbrug renoveren. Er komt een nieuw  betonnen wegdek en de staalconstructie wordt geschilderd en verstevigd waar dat nodig is. In opdracht van de gemeente Nijmegen verandert de huidige busbaan in een fietspad in 2 richtingen. De aparte busbaan vervalt dus maar bussen en hulpvoertuigen kunnen straks wel met voorrang invoegen op de brug. Daarnaast komt een aantal beeldbepalende elementen, die in het verleden verloren zijn gegaan, weer terug.

Meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Verkeershinder

Aannemer KWS gaat de klus gaat klaren. Wekelijks halen ze 4 stukken wegdek van zo’n 9 meter weg. Aan het eind van de week komen hier nieuwe prefab onderdelen voor terug. In de tussenliggende dagen werken ze aan de onderliggende stalen constructie. Tijdens de vervanging van het betonnen wegdek is er voor het autoverkeer in beide richtingen 1 rijstrook beschikbaar ‘buiten de bogen’ (stadinwaarts via de busbaan, staduitwaarts via het fietspad aan de oostkant). De brug blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers en voor lijnbussen en hulpdiensten. Vachtverkeer, touringcars en landbouwvoertuigen kunnen tijdens de werkzaamheden niet over de brug omdat ze te zwaar en te breed zijn. Tijdens de uitvoeringsperiode zijn wel enkele weekend- en nachtafsluitingen nodig. Tijdens de vierdaagse mag er niet gewerkt worden aan de brug en moet de hele brug beschikbaar zijn.. 

Bereikbaarheidsmaatregelen

We willen de bereikbaarheid in de stad zo optimaal mogelijk houden. Daarom hebben we op de route Oversteek/S100 het Industrieplein en de Nymarotonde aangepast. Ook stellen we de verkeerslichten op deze route we anders in. Daardoor verbetert hier de doorstroming. Op de Singels, het Quackplein en de Graafseweg zijn de verkeerslichten vervangen. Deze verkeerslichten spelen beter in op het verkeersaanbod. Verder hebben we op verschillende plaatsen in de stad  geïnvesteerd in fietsroutes. Daardoor wordt het aantrekkelijker om de fiets te pakken in plaats van de auto. Ook is de gemeente in gesprek met de grote werkgevers in de stad. Het doel daarvan is om het gebruik van de auto terug te dringen.

Meer informatie: www.slimopweg.info

Monument

De Waalbrug is 1 van de 12 rivierbruggen uit het Rijkswegenplan van 1927. Bij de opening in 1936 was het zelfs de brug met de langste hoofdoverspanning van Europa. Bij de renovatie herstellen we de brug zoveel mogelijk in oude luister. De halfronde balkons aan de westkant en de borstweringen op de landhoofden komen terug. Dichte leuningen met glas en staal - geïnspireerd op de oorspronkelijke leuningen - vervangen de huidige leuningen met spijlen. Die glazen leuningen zorgen meteen voor meer comfort voor fietsers. De openbare verlichting maakt plaats voor soortgelijke hangverlichting als er in het verleden heeft gehangen. Bij de renovatie krijgt de hele brug zowel boven als onder het wegdek dezelfde lichtgrijze kleur. Hierdoor is de bijzondere constructie van de bogen die door het wegdek gaan beter zichtbaar. De brug krijgt ook nieuwe verlichting.  Die zorgt ervoor dat de brug bij bijzondere gelegenheden in iedere gewenste kleur verlicht is. Bekijk  het ambitiedocument van de renovatie.