Verkeer in de binnenstad van Nijmegen

Hoe verdelen we de ruimte in de binnenstad voor auto’s, fietsers, voetgangers en OV? Dat heeft de gemeente Nijmegen de afgelopen jaren  samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden onderzocht in het project ‘Binnenstad, ruimte voor iedereen’.  

Op 8 maart 2017 is de raad in grote lijnen met de voorgestelde maatregelen akkoord gegaan.

  • Overal in de binnenstad 30 km
  • Alternatieven voor de grote bus in de Burchtstraat
  • Eiermarktgarage weer alleen voor langparkeerders
  • Waalkade autovrij, maar wel OV (en bevoorrading en hulpdiensten)
  • Ringstraten worden fietsstraten (met 2-richting fietsverkeer en 1-richtingsverkeer voor de auto). Dit geldt voor de In de Betouwstraat , de van Welderenstraat, de van Broeckhuysenstraat en de Gerard Noodtstraat.

Bussen

Na onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders op 11 juli ook een principebesluit genomen over de routes van de bussen in de binnenstad. De bussen gaan in de toekomst niet meer over de Burchtstraat. De bussen die daar rijden gaan straks zowel over de Waalkade als over de singels. Na de renovatie van de Waalbrug (2018-2020) is het de bedoeling dat ze alleen over de singels rijden. De raad moet hier nog over besluiten. Het college heeft op 28 november besloten de reacties op het principebesluit naar de raad te sturen.

Wanneer?

De onderdelen van het plan worden uitgevoerd wanneer dat logischerwijs kan. Zo moeten er bijvoorbeeld eerst afspraken gemaakt worden met provincie en de busmaatschappijen over nieuwe routes voor de grote bussen. Dat betekent dat de buslijnen op zijn vroegst in december 2018 veranderd kunnen worden. De Waalkade kan pas autovrij worden als de Waalkade wordt heringericht. Ook staan belangrijke werkzaamheden  (Waalbrug 2018) gepland en daar wordt rekening mee gehouden.

Ringstraten

Het inrichten van de ringstraten tot fietsstraten (fietsverkeer in 2 richtingen, autoverkeer in 1 richting) start op 18 juni 2018. Het 1e stuk van de van Broeckhuysenstraat pakken we voor de Vierdaagse aan. De rest daarna. Per straat adviseerden bewoners en ondernemers over de inrichting. De ontwerpen zijn te bekijken via www.mijnwijkplan.nl .  

Verslagen en belangrijkste stukken:

Zie ook het dossier Binnenstad