Verkeer Waalsprong

De Waalsprong is volop in ontwikkeling, er worden veel woningen bij gebouwd. Daarnaast is er landelijk en regionaal een groei van mobiliteit. Het verkeer in Nijmegen-Noord neemt daardoor toe. Om het verkeer in de toekomst goed te blijven reguleren, is een aanpassing in de verkeersstructuur nodig aan zowel de oostkant als de westkant  van de Prins Mauritssingel.

Kijk ook op www.waalsprong.nl