Verkeersstructuur oostkant Waalsprong

Project Dorpensingel

Er komt een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en de Zandsestraat. De weg heeft als tijdelijke naam Dorpensingel-Oost. Deze weg is nodig omdat Nijmegen-Noord snel groeit. Tegelijk met de nieuwe weg passen we het verkeer op 3 andere plekken aan. Het project Dorpensingel zorgt ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel goed bereikbaar blijven. En dat het verkeer in het gebied veiliger wordt.
De gemeenten Nijmegen en Lingewaard voeren het project samen uit. Zij hebben daarover op 19 maart 2019 een overeenkomst getekend. De provincie Gelderland betaalt mee aan de kosten.  

De 4 onderdelen van het project  

  1. Dorpensingel-Oost: we leggen de nieuwe weg aan
  2. Vossenpelssestraat: hier komen maatregelen om het verkeer langzamer te laten rijden.  
  3. Ressensestraat: op deze straat maken we de fietsoversteek veiliger
  4. Vossenhol: we maken deze weg breder en delen hem anders in. 

Plattegrond

Bekijk de plattegrond van de Dorpensingel en de deelprojecten (Dorpensingel-Oost, Vossenpelssestraat Noord en Zuid, Ressensestraat en Vossenhol) (pdf, 4.5 MB)

Uitvoering 

Binnenkort leest u hier meer over de uitvoering van het project,

Documenten

Documenten over de Dorpensingel vindt u bij agendapunt 2.1 van de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2019.