Verkeersstructuur oostkant Waalsprong

In 2011 besloot de gemeenteraad een Dorpensingel-Oost te realiseren om doorgaand verkeer tussen de gemeente Lingewaard en Nijmegen om de woonwijken heen te leiden. Er waren 2 voorwaarden voor dit besluit:

  • De financiering moest rondkomen  
  • Er moest akkoord zijn met de gemeente Lingewaard.

De gemeenten en de provincie Gelderland kwamen er ook na diverse verkenningen niet uit en concludeerden in mei 2017 dat de voorgestelde Dorpensingel niet haalbaar was. 

Bewonersgroepen stelden in juli 2017 een ‘Dorpensingel Light’ voor, die minder zou kosten. Beide gemeenten hebben dit bewonersvoorstel onderzocht. De gemeenteraad heeft de motie 'Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit'  (pdf, 136 kB) van 15 november 2017 aangenomen. De gemeenten hebben op 20 februari 2018 dit nieuwe voorstel met de kostenverdeling ingediend bij de provincie, inclusief een aanvraag voor cofinanciering. Om de noodzaak van de aanleg van de Dorpensingel voor het hele gebied aan te tonen, is een gebiedsvisie met de provincie besproken en op 13 maart 2018 toegevoegd aan de aanvraag.

In de zomer van 2018 ging de provincie Gelderland akkoord met de cofinanciering en was de laatste hindernis voor de uitvoering van de Dorpensingel weggehaald. Voordat met de plannen begonnen kon worden moesten verschillende voorbereidingen getroffen worden, zoals het formele subsidieverzoek, de tracéverkenning en deelonderzoeken en de samenwerkingsovereenkomst tussen de beide gemeenten. Naar verwachting worden in het voorjaar de globale plannen gepresenteerd aan en besproken met de belanghebbenden.