Verkeersstructuur oostkant Waalsprong

Coronavirus - aanpassingen

Update 14 april 2020

De problemen met het coronavirus hebben ook gevolgen voor het project Dorpensingel. De onderzoeken en voorbereidingen voor het bestemmingsplan voeren we zoveel mogelijk volgens planning uit. Ook maken we op dit moment tekeningen voor de verschillende deelprojecten.
 
Er zijn voorlopig geen werkateliers, informatiebijeenkomsten en gesprekken met inwoners en andere belanghebbenden. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat we gesprekken over het kopen van grond langs Vossenhol nog niet kunnen plannen. We denken na over een oplossing. Gesprekken die al gestart waren over het kopen van grond voor het tracé Dorpensingel-Oost gaan in aangepaste vorm door.

We houden u via deze website op de hoogte. 

Project Dorpensingel

Er komt een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en de Zandsestraat. De weg heeft als tijdelijke naam Dorpensingel-Oost. Deze weg is nodig omdat Nijmegen-Noord snel groeit. Tegelijk met de nieuwe weg passen we het verkeer op 3 andere plekken aan. Het project Dorpensingel zorgt ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel goed bereikbaar blijven. En dat het verkeer in het gebied veiliger wordt.

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard voeren het project samen uit. Zij hebben daarover op 19 maart 2019 een overeenkomst getekend. De provincie Gelderland betaalt mee aan de kosten.  

De 4 onderdelen van het project  

 1. Dorpensingel-Oost: we leggen de nieuwe weg aan
 2. Vossenpelssestraat: hier komen maatregelen om het verkeer langzamer te laten rijden 
 3. Ressensestraat: op deze straat maken we de fietsoversteek van het RijnWaalpad veiliger
 4. Vossenhol: we maken deze weg breder en delen hem anders in

In gesprek

We willen ervoor zorgen dat de Dorpensingel-Oost goed past in de omgeving. We overleggen daarover met de mensen in de buurt en andere belanghebbenden.

Planning 2019-2022

 • De Ressensestraat is in augustus 2019 met een tijdelijke maatregel veiliger gemaakt  
 • Het werk aan de Vossenpelssestraat-Zuid en Laauwikstraat is klaar
 • Er wordt nog gewerkt aan de Vossenpelssestraat-Noord

Voor de Dorpensingel-Oost, het Vossenhol en de definitieve fietsoversteek Ressensestraat is de planning:

 • 2019 - 2020 Ontwerpen maken 
 • 2021 Bestemmingsplannen aanpassen
 • 2021 Voorbereiden van het werk 
 • 2022 Het werk uitvoeren

Documenten

Documenten over de Dorpensingel vindt u bij agendapunt 2.1 van de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2019.

Lukt u het niet om de bijlage(n) te lezen? Neem dan contact op met info@dorpensingel.nl. Dan zorgen wij voor een oplossing.

Plattegrond

Bekijk de plattegrond van het gebied met de 4 onderdelen van het project: Dorpensingel-Oost, Vossenpelssestraat Noord en Zuid, Ressensestraat en Vossenhol.