Verkeersstructuur oostkant Waalsprong

Project Dorpensingel

Er komt een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en de Zandsestraat. De weg heeft als tijdelijke naam Dorpensingel-Oost. Deze weg is nodig omdat Nijmegen-Noord snel groeit. Tegelijk met de nieuwe weg passen we het verkeer op 3 andere plekken aan. Het project Dorpensingel zorgt ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel goed bereikbaar blijven. En dat het verkeer in het gebied veiliger wordt.

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard voeren het project samen uit. Zij hebben daarover op 19 maart 2019 een overeenkomst getekend. De provincie Gelderland betaalt mee aan de kosten.  

De 4 onderdelen van het project  

  1. Dorpensingel-Oost: we leggen de nieuwe weg aan
  2. Vossenpelssestraat: hier komen maatregelen om het verkeer langzamer te laten rijden 
  3. Ressensestraat: op deze straat maken we de fietsoversteek van het RijnWaalpad veiliger
  4. Vossenhol: we maken deze weg breder en delen hem anders in

In gesprek

We willen ervoor zorgen dat de Dorpensingel-Oost goed past in de omgeving. We overleggen daarover met de mensen in de buurt en andere belanghebbenden.

Planning 2019-2022

  • De Ressensestraat is in augustus 2019 met een tijdelijke maatregel veiliger gemaakt
  • De werkzaamheden aan de Vossenpelssestraat-Zuid en Laauwikstraat zijn afgerond
  • De werkzaamheden aan de Vossenpelssestraat-Noord worden nog uitgevoerd.
  • We maken ontwerpen.
  • We passen de bestemmingsplannen aan. 

De ontwerpbestemmingsplannen worden in het voorjaar van 2022 ter inzage gelegd. Werkzaamheden aan de Dorpensingel-Oost en het Vossenhol vinden plaats in 2022 en 2023.

Documenten

Documenten over de Dorpensingel vindt u bij agendapunt 2.1 van de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2019.

Lukt u het niet om de bijlage(n) te lezen? Neem dan contact op met info@dorpensingel.nl. Dan zorgen wij voor een oplossing.

Plattegrond

Bekijk de plattegrond van het gebied met de 4 onderdelen van het project: Dorpensingel-Oost, Vossenpelssestraat Noord en Zuid, Ressensestraat en Vossenhol.

Meer informatie

Kijk op de website van de gemeente Lingewaard voor meer informatie