Vossenpelssestraat

Op de Vossenpelssestraat nemen we maatregelen om te zorgen dat het verkeer langzamer rijdt. Samen met de andere 3 verkeersmaatregelen van het project Dorpensingel zorgt dit ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel beter bereikbaar en verkeersveiliger worden. Hieronder gaan we in op het zuidelijke deel, waarvoor het werk al begonnen is. Voor het noordelijk deel moeten we het plan nog maken.

Vossenpelssestraat-Zuid  

We beginnen met het zuidelijke deel van de Vossenpelssestraat tot aan de gemeentegrens van Lingewaard. De gemeente Nijmegen richt de Vossenpelssestraat-Zuid en de Laauwikstraat opnieuw in: 

  • Het worden 30 km/u wegen
  • Er komen geluidsarme klinkers 
  • We leggen verhoogde kruispunten aan 
  • Bij de bushaltes maken we de weg smaller (fietsers kunnen er wel voorbij)
  • De verlichting vervangen we later

Deze maatregelen zorgen ervoor dat het verkeer hier minder hard rijdt. En ze stimuleren het doorgaande verkeer in de toekomst niet meer door de woonwijk te rijden maar over de Dorpensingel-Oost.

Riool en afvoer van regenwater

De gemeente Nijmegen vervangt meteen de rioolaansluiting van ongeveer 50 woningen. En verbetert de afvoer van het regenwater in meerdere straten: 

  • De Laauwikstraat
  • De Vossenpelssestraat-Zuid
  • De Steltsestraat
  • Het deel Vossenpelssestraat richting de dijk
  • Bekkersland

In gesprek

Er zijn meerdere inloopavonden met omwonenden geweest. Zij konden hun ideeën op die avonden inbrengen. We hebben de bewoners waar we de rioolaansluiting vervangen persoonlijk geïnformeerd.

Planning 

De werkzaamheden starten op de Laauwikstraat bij de rotonde met de Turennesingel in Lent. We werken vandaar in 5 fasen richting Bemmel. Het werk is op 26 augustus 2019 begonnen. We verwachten dat het tot voorjaar 2020 duurt. Tijdens het werk is er 1 rijbaan open voor bewoners. Doorgaand  verkeer wordt via de Prins Mauritssingel geleid.

Vossenpelssestraat-Noord

Voor het noordelijke deel van de Vossenpelssestraat tot aan de Zandsestraat moeten we het plan nog maken. We weten nog niet wanneer we een eerste ontwerp met de omwonenden bespreken. De bedoeling is dat we in 2022 klaar zijn, tegelijk met de andere Dorpensingelprojecten.