Verkeersstructuur oostzijde Waalsprong

In 2011 besloot de gemeenteraad een Dorpensingel-Oost te realiseren om doorgaand verkeer tussen de gemeente Lingewaard en Nijmegen om de woonwijken heen te leiden. Voorwaarden voor dit besluit waren dat de financiering rond moest komen en dat er akkoord moest zijn met de gemeente Lingewaard. Na diverse verkenningen met de gemeente Lingewaard en de Provincie, werd in mei 2017 de conclusie getrokken dat aanleg van deze Dorpensingel niet haalbaar is.

Beide gemeenten onderzoeken de Dorpensingel ‘light’, een variant uit de motie 'Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit' van 15 november 2017. Beide gemeenten hebben op 20 februari 2018 dit nieuwe voorstel met de kostenverdeling ingediend bij de provincie, inclusief een aanvraag voor cofinanciering. Om de noodzaak van de aanleg van de Dorpensingel voor het hele gebied aan te tonen, is een gebiedsvisie met de provincie besproken en op 13 maart toegevoegd aan de aanvraag.

De gemeente Nijmegen blijft, zo lang er geen consensus bereikt wordt over de Dorpensingel, ook alternatieve maatregelen onderzoeken.