Verkeersstructuur westkant Waalsprong

Een deel van de  Griftdijk is afgesloten voor vrachtverkeer en tijdens de spits afgesloten voor doorgaand verkeer, uitgezonderd mensen die een ontheffing hebben. Deze afsluiting noemen we een verkeersknip. Samen met omwonenden van de Griftdijk is besloten om deze maatregel te nemen om de verkeersdrukte en geluidshinder op de weg te verminderen en de veiligheid van langzaam verkeer en fietsers te bevorderen. Omdat de maatregel bij veel automobilisten nog onbekend is, werd begin 2019 een onderzoek gedaan naar de werking en het effect van de knip.  De knip zorgt voor een betere verdeling van het verkeer over de Griftdijk, Margaretha van Mechelenweg en Prins Mauritssingel. Lees voor de verdere conclusies van het onderzoek het persbericht van mei 2019.