Verkeersstructuur westkant Waalsprong

Aan de westkant van de Waalsprong  zijn aanpassingen nodig op de Griftdijk Noord. Om de verkeersdruk van doorgaand verkeer te verminderen, is besloten om de weg  voor een deel van het verkeer af te sluiten met een zogenaamde ‘bewonersvriendelijke verkeersknip’. Een deel van de Griftdijk Noord is al afgesloten voor doorgaand vrachtverkeer om geluidshinder te verminderen. Daarnaast worden aanpassingen gedaan om het oversteken bij de kruispunten op de Griftdijk gemakkelijker te maken en de veiligheid van langzaam verkeer en fietsers te bevorderen.

: