Tijdelijke opvang Afghaanse evacuees Heumensoord

Nijmegen en Heumen bieden in het najaar van 2021 opvang aan Afghaanse evacuees op Heumensoord. De gemeenten werken mee aan het verzoek van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om Afghaanse evacuees op te vangen op een noodopvanglocatie. De tijdelijke opvang duurt tot 31 januari 2022. De situatie in Afghanistan is zodanig dat verschillende landen en ook Nederland Afghaanse vluchtelingen evacueerden. Gezien de enorme urgentie en de wil om mensen in nood te helpen, hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Nijmegen en Heumen ingestemd met het verzoek van het COA. Heumensoord is daarom ingezet als een tijdelijke noodopvanglocatie net zoals in 2015/2016 is gebeurd. Het gaat nu om een kortere tijd en om minder mensen.

Bewoners Heumensoord vertrekken uiterlijk in januari 2022

Bij de start van de opvang voor evacués is afgesproken dat deze opvang uiterlijk 1 januari 2022 gaat sluiten. Het COA heeft deze week aan de beide gemeenten Heumen en Nijmegen iets meer tijd gevraagd de afbouw van Heumensoord te organiseren en hier ook een deel van januari 2022 voor te benutten.  De gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dat betekent dat uiterlijk 31 januari de laatste bewoners vertrokken zullen zijn. Nijmegen blijft met het COA in gesprek over de opvang van evacués. 

Bewoners van de noodopvang

Op 31 augustus 2021 zijn de eerste evacuees aangekomen en verwelkomd. Eind september verblijven naast Afghaanse evacuees waaronder volwassenen en kinderen, ook tijdelijk een 200-tal andere asielzoekers op Heumensoord. Zij zijn overgebracht vanuit aanmeldlocatie Ter Apel, in afwachting van een noodopvangplek in een andere stad. Naar verwachting zullen zij enkele dagen in Heumensoord verblijven. Maximaal is er plek voor zo’n 1000 bewoners, volwassenen én kinderen. 

Omwonenden

Inwoners en organisaties in Nijmegen zijn zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Op 26 augustus 2021 vond een bewonersbijeenkomst plaats in de wijk Brakkenstein. Omwonenden met vragen over de opvang, kunnen vanaf donderdag 23 september 2021 de wekelijkse inloop bezoeken Bij Buur. Elke donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur Bij Buur, Deken Hensburchstraat 2, 6525 VJ in Nijmegen.

Meer informatie over de opvang van Afghaanse evacuees vindt u op de website van de RijksoverheidEn op de website van COA

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom komt er tijdelijke opvang

Er is dringend extra opvang voor Afghaanse evacuees nodig. De gemeente Heumen en de gemeente Nijmegen hebben eind augustus van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de vraag gekregen om mee te werken aan een noodopvanglocatie voor Afghaanse evacuees in Heumensoord. Beide colleges van burgemeester en wethouders willen  gehoor geven aan het verzoek vanwege de enorme urgentie en het tekort aan opvangplaatsen. 

Wat gaat er precies gebeuren?

Er is nu een tijdelijke opvang in Heumensoord, op de plek waar tijdens de Vierdaagse de militairen ondergebracht worden. Deze opvang zal tijdelijk zijn, tot 1 januari 2022. Er zullen zo’n 750 mensen opgevangen gaan worden, met een mogelijke uitloop naar 1000. Ter vergelijking: 6 jaar geleden ging het om 3000 mensen.

Wanneer?

De opbouw is op 25 augustus gestart. Het COA heeft het ministerie van Defensie gevraagd de bouw van de noodopvang te realiseren. De eerste evacuees zijn dinsdag 31 augustus 2021 aangekomen. De opvang duurt tot 1 januari 2022.

Waar is de opvanglocatie?

In natuurgebied Heumensoord. Dit ligt tussen Nijmegen en Malden en hoort bij de gemeente Heumen. De grond is eigendom van gemeente Nijmegen. Defensie gebruikt het, onder andere voor een kamp tijdens de Vierdaagse. We houden rekening met de kwetsbaarheid van het gebied. We betrekken Vitens, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Hoeveel plek is er?

We verwachten 750 bewoners, met een mogelijke uitloop naar maximaal 1000.

Hoeveel locaties zijn er in Nederland?

Dit is de vierde locatie waar Afghaanse evacuees worden opgevangen. De andere zijn nu Zoutkamp, Zeist en Amsterdam. Ook op andere plekken in het land zijn locaties in opbouw. 

Inrichting?

De tijdelijke bewoners komen in opvangunits te wonen. COA zorgt voor de inrichting. Hierbij neemt COA de ervaring van 2015/16 mee. Er komen paviljoens met betere faciliteiten en een andere compartimentering.

Zijn er maatschappelijke initiatieven?

Zeker. De houding van Nijmegen was in 2015/16 hartverwarmend. Er zijn vele initiatieven actief rondom de opvang. 

Wilt u zelf bijdragen? Dat kan hier

  • Heeft u ideeën voor activiteiten of bent u beschikbaar als vrijwilliger op of rondom de noodopvang? Meld u aan door een e-mail te sturen met uw contactgegevens, beschikbaarheid, ervaring en voorkeur: nijmegenvoorheumensoord@bindkracht10.nl. Bindkracht10 stemt met de locatiemanager op Heumensoord af wat de behoefte van bewoners is én kan de hulp en ideeën aanbieden. Bindkracht10 publiceert regelmatig updates. Kijk op hun website voor actuele informatie. 
  • Vluchtelingenwerk zoekt regelmatig vrijwilligers om bijvoorbeeld voorlichting over de asielprocedure te geven. Ook zoeken ze tolken. Kijk op de website van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland voor actuele vacatures in Nijmegen. 

Kleding inzamelen

Het Rode Kruis zorgt voor pakketten kleding voor de mensen op Heumensoord  en haalt deze op bij lokale kledingbanken. Op dit moment is er genoeg kleding op voorraad bij de Nijmeegse kledingbank. Er is geen aanvullend inzamelpunt voor kleding of spullen naast de al bestaande kanalen. Als er weer kleding en spullen nodig zijn laat het Rode Kruis dat weten. Wel zijn er vrijwilligers nodig voor het sorteren, inpakken en uitgeven van kleding. Kijk op de website van de Kledingbank of op de website van het Rode Kruis voor meer informatie. 

Verwachten we protest?

Nijmegen is een gastvrije stad. In 2015/2016 waren er juist veel initiatieven om asielzoekers in Heumensoord te helpen. Die zien we nu ook weer ontstaand. Over het algemeen worden de tijdelijke bewoners warm ontvangen. 

Waar gaan de evacuees hierna naartoe?

De asielzoekers worden hier tijdelijk opgevangen en komen niet allemaal permanent in Nijmegen (of Nederland) te wonen. Tijdens de asielprocedure blijven asielzoekers in een opvanglocatie: bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum, of zoals nu in Nijmegen in een noodopvanglocatie. Als er plek ontstaat in de al bestaande azc’s, kan het zijn dat de asielzoekers daar naartoe verhuizen. 
Als ze een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, komen ze in aanmerking voor woonruimte in een Nederlandse gemeente. Dat kan overal in Nederland zijn, alle gemeenten vestigen statushouders. Hoeveel dat er zijn, hangt af van de grootte van de gemeente.

Wat is er anders dan de opvang in 2015/2016?

Asielzoekers onderbrengen in tijdelijke opvangunits is niet ideaal. Dat bleek ook bij de opvang in 2015/16. Eigenlijk zouden we een dergelijke opvang niet meer willen, maar de situatie is zeer ernstig. Daarom werkt de gemeente Nijmegen weer mee. Nood breekt wet. Het gaat nu om minder mensen en kortere tijd. We nemen de ervaringen van vorige keer mee.

Wat is het COA?

Het Centrum Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (AZC)  of noodopvanglocaties die verspreid over het hele land liggen.

Corona en quarantaine

COA en GGD gaan in goed overleg over de aanpak van gezondheidsproblemen en over de coronamaatregelen. De evacuees gaan na aankomst in Nederland 10 dagen in quarantaine. Ze worden meermaals getest en krijgen een vaccinatie aangeboden. Op de locaties gelden de op dat moment geldende coronaregels.

Omwonenden en informatie

  • Buurtbewoners met vragen zijn elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur welkom bij de inloop bij Buur. 
  • Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Heumensoord Updates of klik op onderstaande groene knop. U ontvangt de nieuwsbrief niet vaker dan 1x per maand, tot de noodopvang stopt. 

Nieuwsbrieven

nieuwsbrief

nieuwsbrief