Leefgeld

Op deze pagina vindt u meer informatie over leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als er meer bekend is wordt deze pagina aangevuld.  

Vraag de leefgeldregeling aan

Voordat u de leefgeldregeling kunt aanvragen, is dat het nodig dat u zich: 

U kunt de leefgeldregeling aanvragen met dit formulier (pdf, 343 kb). Vul het formulier volledig in, onderteken het en vergeet niet de kopie van uw bankpas toe te voegen. Als u ervoor zorgt dat het formulier in april bij ons is, dan krijgt u het leefgeld vanaf april uitgekeerd. Achter op het formulier leest u het (e-mail)adres om het bestand naartoe te sturen. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wanneer wordt het leefgeld uitgekeerd? 

Het duurt waarschijnlijk nog een aantal weken voordat  de gemeente de regeling kan uitvoeren (30 maart 2022). 

Hoe hoog wordt het leefgeld?

Gemeentelijke opvang: 

 • € 205,- per persoon per maand voor voedsel. Als vluchtelingen op een locatie verblijven waar eten voor hen wordt verzorgd, ontvangen zij deze toelage niet
 • € 55,- per persoon per maand voor kleding en andere persoonlijke uitgaven

Particuliere opvang: 

 • € 205,- per persoon per maand voor voedsel 
 • € 55,- per persoon per maand voor kleding en andere persoonlijke uitgaven
 • Woondeel: 
  • € 215,- per persoon van 18 jaar of ouder per maand
  • € 55,- per persoon jonger dan 18 jaar per maand

Moet ik het leefgeld en/of het extra woondeel geven aan mijn gastgezin?

Over het verrekenen kunt u samen met uw gastgezin afspraken maken. Elke particuliere woonsituatie is anders. Bij het ene gezin wordt meegegeten, op de andere plek kookt men zelfstandig. Het is verstandig om die afspraken voorafgaand aan het verblijf (schriftelijk) vast te leggen. U en uw gastgezin hebben dan allebei dezelfde verwachting. 

Heeft werk invloed op de hoogte van het leefgeld waar ik recht op heb?

Ja. Als u als vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen: 

 • Heeft u geen recht meer op leefgeld. Ook niet op het woondeel als u bij een particulier woont. De eventuele andere gezinsleden die niet werken hebben wel recht op het leefgeld en het woondeel
 • Moet u zichzelf verzekeren voor zorgkosten

Wilt u meer weten? Lees dit nieuwsbericht van het Rijk van 30 maart 2022. Kijk voor meer informatie op onze pagina over werk

Welke regeling voert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dan uit?

De Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués. Dit is voor een specifieke groep vluchtelingen die in beeld is bij de SVB. Gemeenten zullen hier nauwelijks mee te maken krijgen.

Informatie die voor u misschien ook interessant is