Werk en inkomen

Klik op de link hieronder, en ga direct naar de informatie die u nodig heeft. 

Leefgeld

Leefgeld aanvragen

Heeft u geen werk? Dan kunt u de leefgeldregeling aanvragen. Voordat u de leefgeldregeling kunt aanvragen, is dat het nodig dat u zich: 

 • Inschrijft in de basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente waar u verblijft. U krijgt dan automatisch een burgerservicenummer (BSN)
 • Een geldige bankrekening met IBAN heeft, het liefst bij een Nederlandse bank
 • U kunt de leefgeldregeling aanvragen met het aanvraagformulier Leefgeldregeling (pdf, 343 kb). Vul het formulier helemaal in, onderteken het en vergeet niet een kopie van uw bankpas toe te voegen. Als u ervoor zorgt dat het formulier in april bij ons is, dan krijgt u het leefgeld vanaf april uitgekeerd. Stuur het formulier per e-mail naar leefgeldoekraine@nijmegen.nl. Of per post. Het adres vindt u op de achterkant van het formulier

Geen Nederlandse bankrekening

Kunt u geen Nederlandse bankrekening openen? De gemeente heeft prepaid pinkaarten. Lever het aanvraagformulier in en laat het veld bij bankrekening leeg. U krijg dan een uitnodiging om de pinkaart op te halen. Let op: de prepaid pinkaarten zijn alleen voor mensen die echt geen bankrekening kunnen openen. 

Geef veranderingen door

Gebruik het wijzigingsformulier Leefgeldregeling (pdf, 608 kb) om veranderingen aan ons door te geven. Geef het aan ons door als:

 • U een nieuw bankrekeningnummer heeft
 • U en/of uw gezindsleden gaan verhuizen 
 • U en/of uw gezinsleden vertrekken uit Nederland
 • Uw kind 18 jaar wordt
 • U en/of uw gezinsleden gaan werken
 • U en/of uw gezinsleden tijdelijk buiten Nederland verblijven (bijvoorbeeld familiebezoek)
 • U gaat samenwonen met iemand die in Nederland woont
 • Er een van uw gezinsleden bij u komt wonen

Wanneer wordt het leefgeld betaald?

De aanvragen worden zo snel mogelijk behandeld. Daarna ontvangt u een brief met daarin de goedkeuring of afwijzing van het leefgeld. Na goedkeuring storten we de eerste betaling zo snel mogelijk op uw rekening. De volgende uitbetalingen van het leefgeld ontvangt u aan het begin van de volgende maand. 

Hoe hoog is het leefgeld? 

Opvang bij de gemeente: 

 • € 205,- per persoon per maand voor voedsel. Als vluchtelingen op een locatie verblijven waar eten voor hen wordt verzorgd, ontvangen zij deze toelage niet
 • € 55,- per persoon per maand voor kleding en andere persoonlijke uitgaven

Opvang bij particulieren:

 • € 205,- per persoon per maand voor voedsel 
 • € 55,- per persoon per maand voor kleding en andere persoonlijke uitgaven
 • Woondeel: 
  • € 215,- per persoon van 18 jaar of ouder per maand
  • € 55,- per persoon jonger dan 18 jaar per maand

Personen uit Oekraïne die recht hebben op leefgeld in Nijmegen, kunnen géén gemeentelijke inkomensregelingen zoals het busvoordeelabonnement of de meedoenregeling aanvragen.

Moet ik het leefgeld of het extra woondeel geven aan mijn gastgezin?

Over het verrekenen kunt u samen met uw gastgezin afspraken maken. Elke particuliere woonsituatie is anders. Bij het ene gezin wordt meegegeten, op de andere plek kookt men zelf. Het is verstandig om die afspraken voordat u er verblijft (op papier) vast te leggen. U en uw gastgezin hebben dan allebei dezelfde verwachting. 

Heeft werk invloed op de hoogte van het leefgeld waar ik recht op heb? 

Ja. Als u als vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen: 

 • Heeft u geen recht meer op leefgeld. Ook niet op het woondeel als u bij een particulier woont. De eventuele andere gezinsleden die niet werken hebben wel recht op het leefgeld en het woondeel
 • Moet u zichzelf verzekeren voor zorgkosten. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor zorgtoeslag

Wilt u meer weten? Lees dit nieuwsbericht van het Rijk van 30 maart 2022

Buitengewone kosten

De meeste kosten die u maakt, moet u betalen van uw leefgeld. Soms is er een bijzondere situatie waarvoor u kosten moet betalen. Dan kunt u misschien een vergoeding van ons krijgen. Gebruik het Aanvraagformulier Buitengewone kosten (pdf, 105 KB) om hiervoor een aanvraag te doen. Wij bekijken dan voor u of u recht heeft op een vergoeding. 

U kunt alleen kosten aanvragen die noodzakelijk zijn en die u niet op een andere manier vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld reiskosten die u moet maken om naar de IND te gaan. Of medische kosten, als die kosten niet worden vergoed door de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). 

Toeslagen

Als u in Nederland werkt, heeft u recht op toeslagen. Het gaat om huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Of u toeslag kunt krijgt en hoeveel, hangt af van uw situatie. Huurtoeslag kunt u bijvoorbeeld soms krijgen als u in Nederland in een huurhuis woont. Heeft u kinderen? Dan kunt u misschien kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag krijgen.

U kunt geen zorgtoeslag aanvragen, omdat zorg wordt geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) en u geen premie of eigen risico hoeft te betalen. 

Ik wil graag werken

Wat moet u regelen? 

Om te mogen werken heeft u nodig:

 • Burgerservicenummer (BSN). Die krijgt u als u zich inschrijft bij de gemeente
 • Verblijfstatus tijdelijk beschermde. U krijgt deze via de IND nadat u zich heeft ingeschreven bij de gemeente. Heeft u dit document nog niet ontvangen, dan is een document waarmee u uw nationaliteit kunt aantonen voldoende. Deze overgangsregeling geldt in ieder geval tot en met 4 maart 2023
 • IBAN-bankrekening. Als u uw burgerservicenummer (BSN) hebt, kunt u een bankrekening aanvragen bij iedere Nederlandse bank

Waar moet u op letten? 

Betaald werk: 

 • U krijgt een arbeidsovereenkomst
 • U heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer, zoals recht op het minimumloon, een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en vakantietoeslag
 • Neem uw loon niet in contante betalingen (cash) aan. Laat uw loon overmaken op uw bankrekening en vraag om een loonstrook
 • Krijgt u leefgeld? Dan stopt dat op het moment dat u betaald werk heeft. Gezinsleden die niet werken hebben wel nog recht op leefgeld. Vul hiervoor het wijzigingsformulier (pdf, 608 KB) in.

Onbetaald werk: 

 • De organisatie waar u gaat werken moet een vrijwilligersverklaring hebben
 • U krijgt een vrijwilligersovereenkomst
 • Het vrijwilligerswerk heeft een algemeen maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk in buurthuizen of kerken
 • Vrijwilligerswerk is geen werk waar normaal gesproken voor betaald moet worden

Meer weten of hulp nodig? 

Neem contact met het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Spreekt u geen Engels? Neem dan zelf een vertaler mee.

Zo maakt u een afspraak:
T: 024-751 75 00
E-mail: administratie@wbrn.nl

Ik wil mijn eigen bedrijf starten

Neem contact op met het Ondernemerspunt van de gemeente Nijmegen. Stuur een e-mail naar ondernemerspunt@nijmegen.nl of bel 024 - 329 98 00.