Zelf hulp of opvang bieden

Op deze pagina vindt u informatie over het aanbieden van hulp of opvang. 

Vragen en antwoorden

Ik wil graag helpen, hoe kan ik dat doen? 

Wat fijn dat u wilt helpen. We willen u vragen daarbij rekening te houden met de volgende tips: 

 1. Wilt u helpen met spullen? 
  Volg dan Wij zijn Nijmegen op Facebook of Instagram voor wekelijkse updates.

  Let op: op dit moment is de inzameling tijdelijk gestopt door heel veel gebrachte spullen. De spullen zijn door Dar en Het Goed naar een sorteerlocatie gebracht. Bedankt voor de vele donaties.

 2. Wilt u vrijwilligerswerk doen bij of voor de noodopvang?  
  Op de website van Bindkracht10 ziet u voor welk vrijwilligerswerk u zich op dit moment kunt aanmelden. Zijn er vrijwilligers nodig? Vul dan het formulier in.

 3. De Vrijwilligerscentrale Nijmegen heeft contact met de lokale en landelijke hulporganisaties en zorgt voor een goede match met vrijwilligers. Ze hebben ook verschillende vacatures

 4. Vluchtelingenwerk Nederland biedt betrouwbare informatie. En heeft verschillende functies voor vrijwilligers in Nijmegen. 

 5. Kijk of u zich online kunt aansluiten bij een burgerinitiatief.  Via de Facebookpagina Nijmegen4Ukraine hebben al veel Nijmegenaren zich online verenigd. Zo zijn er veel verschillende initiatieven en inzamelacties in de stad. 

 6. RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. In verschillende talen beschikbaar: NED/ENG/RUS/UKR

 7. Hulp voor dieren uit Oekraïne
  Dieren zijn niet welkom in de meeste opvanglocaties. U kunt hulp bieden voor dieren uit Oekraine. Denk aan diervoer, mandjes, vaccinaties of het opnemen van vluchtelingen mét dieren in uw huis.

 8. Bent of kent u een tolk? Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen. Als u beschikbaar bent om op opvanglocaties of bij de Stadswinkel te tolken, stuur dan een mail oekraine@nijmegen.nl.

 9. Via Giro555 kunt u geld doneren. 

Ik heb woonruimte beschikbaar. Kan ik een Oekraïense vluchteling opnemen? 

Denkt u erover ruimte te bieden in uw thuissituatie aan personen die gevlucht zijn uit Oekraïne? VluchtelingenWerk Nederland geeft informatie over vluchtelingen thuis opvangen. De organisatie Takecarebnb bemiddelt tussen Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen. Zowel gastgezinnen als Oekraïners kunnen zich melden. Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils ondersteunen met Takecarebnb en NLvoorelkaar thuisopvang.  

Hoe lang mag ik Oekraïense vluchtelingen opnemen? 

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, is hier nu geen strikte termijn aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met en zonder visum. Dat is in 2017 door de EU met Oekraïne in een associatieverdrag afgesproken. Landelijk is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die langer dan 180 dagen hier blijven, terwijl de situatie voortduurt, hier geen problemen door krijgen. Or read the information in English

Ik heb familie of vrienden in Oekraïne, mogen wij hen opvangen? 

Ja, dat mag. 

Ik vang iemand op of wil iemand opvangen. Moet ik deze mensen ergens aanmelden? 

Uw tijdelijke gast moet zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Op de pagina 'Informatie voor Oekraïense vluchtelingen' leest u hoe uw gast(en) hiervoor een afspraak kunnen maken.

Ik huur een woning. Mag ik tijdelijk onderdak bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne? 

Overleg dit altijd met uw woningcorporatie of particuliere verhuurder. Verschillende corporaties of verhuurders zullen hieraan meewerken waar het kan. Het kan zijn dat ze voorwaarden stellen, afhankelijk van de grootte van de woning, aard van het huurcontract en uw woonsituatie. Neem daarom vóór u daadwerkelijk de stap neemt om personen die gevlucht zijn uit Oekraïne in huis te nemen, contact op met uw verhuurder. Bespreek dan samen wat in uw woning kan en mag. 

Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil een vluchteling opvangen, mijn familie of vrienden. Heeft dat invloed op de hoogte van mijn uitkering?

Nee. Bij tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne niet. Dat komt omdat de kostendelersnorm dan niet geldt. Let op: laat dit uw klantmanager inkomen van de gemeente weten. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat onterecht wordt vastgesteld dat u samenwoont.

Heb ik zelf recht op een financiële vergoeding als ik thuis Oekraïense vluchtelingen opvang?

Nee. Het is ook niet waarschijnlijk dat zo’n regeling er komt. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. We adviseren om een netwerk om u heen op te bouwen dat u ondersteunt in de opvang(kosten). De gemeente werkt aan de uitvoering van de leefgeldregeling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Voor zover nu bekend ontvangen zij als zij bij particulieren worden opgevangen straks naast leefgeld een extra wooncomponent van € 215,- per volwassene en € 55,- per minderjarige per maand. Over het verrekenen kunnen de gast en het gasthuishouden gezamenlijk afspraken maken. Het is verstandig om die afspraken voorafgaand aan het verblijf (schriftelijk) vast te leggen, zodat het gasthuishouden en de gast beiden dezelfde verwachting hebben. Als de vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen, wordt het leefgeld stopgezet. Voor meer informatie, zie dit nieuwsbericht van het Rijk (30 maart 2022).

Waar kan ik terecht met vragen over het opvangen van Oekraïense vluchtelingen?

Wat op dit moment bekend is, staat in de handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO, 15 april 2022). Wilt u toch iemand spreken, bijvoorbeeld over hoe u huisvesting kunt aanbieden? Dan kunt u terecht bij de Nederlandstalige ‘Informatielijn Oekraïne’. De Informatielijn Oekraïne is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar via 070 - 44 55 888.

Informatie die voor u misschien ook interessant is