Zorg

Het CAK heeft aangegeven dat medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne die niet werken tegen betaling, wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Voor medisch noodzakelijke zorg worden alle zorgkosten vergoed. De patiënt hoeft geen eigen bijdrage te betalen. De gemeente regelt psychosociale en acute medische hulp. Let op: vooral voor volwassenen is de tandzorg die vergoed wordt beperkt. Informeer voor de behandeling start, wat vergoed wordt. Als u aan het werk gaat, moet u zelf een zorgverzekering regelen en betalen. 

GHOR is betrokken bij de eerste medische zorg op opvanglocaties, waaronder huisartsenzorg en de opvang van mensen met psychosociale problemen en trauma’s. Vaccinaties voor vluchtelingen zijn beschikbaar.  

Zorgverleners kunnen hun declaratie insturen via het CAK