Zorg

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). Dat betekent dat u geen premie en geen eigen risico hoeft te betalen. Naast de zorg uit het basispakket (zoals huisarts, ziekenhuis en therapie), wordt ook sommige zorg buiten het basispakket vergoed. Denk aan mondzorg bij directe pijn, anticonceptie en abortus.

Zorg als u werkt

Als u in uw eigen inkomen voorziet en geen (aanvullend) leefgeld ontvangt, moet u zichzelf verzekeren voor zorgkosten. Het kan zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag