Zorg

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). Dat betekent dat u geen premie en geen eigen risico hoeft te betalen. Naast de zorg uit het basispakket (zoals huisarts, ziekenhuis en therapie), wordt ook sommige zorg buiten het basispakket vergoed. Denk aan mondzorg bij directe pijn, anticonceptie en abortus.

Zorg als u werkt

Vluchtelingen uit Oekraïne die werken, moeten zelf een zorgverzekering afsluiten. U betaalt dan zorgpremie en eigen risico. Het kan zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag