Datum:

Nieuwe kansen voor beschermen en beleven Nijmeegs erfgoed

Nijmegen is de oudste stad van het land. Hoe beschermen wij ons erfgoed? En hoe zetten we erfgoed in om de stad te versterken? De nieuwe erfgoedstrategie van de gemeente schetst hiervoor de basis. We gaan de komende jaren zorgen voor een betere bescherming van ons erfgoed, een groter publieksbereik en laten Nijmegen trots zien als oudste stad. We stimuleren samenwerkingen met iedereen die daar betrokken bij is. En pakken kansen bij het Valkhofkwartier en de Unesco-nominatie voor de Romeinse Limes. Dat stelt het college van B&W voor aan de raad.

Erfgoed in Nijmegen bestaat vooral uit archeologie, monumenten en cultuurlandschap. En de verhalen die daarbij horen. De cultuurhistorie vormt het DNA van Nijmegen. Het versterkt de identiteit van de stad niet alleen voor bewoners, maar ook voor bezoekers. Daarom is het belangrijk om te weten wat er precies is en dat te bewaren. En om met nieuwe samenwerkingen het erfgoed op nieuwe manieren te laten beleven. 

Aanjager

De nieuwe erfgoedstrategie is nodig omdat er de komende tijd veel verandert. Zo komt er na 2021 een nieuwe Omgevingswet met nieuwe eisen aan procedures, ook voor erfgoed. Daarnaast willen we in de stad erfgoed meer verbinden met kunst en cultuur (zie cultuurvisie Groei.). De waarde voor citymarketing is evident: Nijmegen is de oudste stad van het land en wil dat graag tonen waar het kan. Om het verhaal van de stad te vertellen is samenwerking met en ondersteuning van de belangrijkste erfgoedpartijen nodig. Denk aan Museum Het Valkhof, De Bastei, de Stevenskerk, de Radboud Universiteit en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. 
De gemeente wil voor 3 jaar een ‘erfgoedaanjager’ aanstellen die energie en richting geeft aan bestaande en nieuwe activiteiten en ontwikkelingen. De aanjager smeedt samenwerkingen, brengt programmering op gang, verbindt initiatieven en sectoren. En ondersteunt vernieuwende (samenwerkings-)projecten. Old city, young vibe! 

Kansen

De verwachte aanwijzing van de Nedergermaanse Limes als Werelderfgoed van UNESCO (in 2021) biedt een belangrijke kans om Nijmegen stevig als oudste stad te profileren. Samen met Nederlandse en Duitse gemeenten en provincies hebben we de oude Romeinse rijksgrens genomineerd voor werelderfgoed.  In Nijmegen zijn maar liefst vier gebieden voorgedragen. De ontwikkelingen rondom het Valkhofkwartier, met als onderdeel het vernieuwde Museum Het Valkhof, bieden goede handvatten om dit Werelderfgoed zichtbaar te maken.
 
De investeringen die horen bij de opgaven van de erfgoedstrategie 2020 neemt het college van B&W mee bij de integrale afwegingen van de begroting. De raad vergadert binnenkort over de erfgoedstrategie.