Datum:

Nijmeegse armoede-agenda met focus op werkenden met geldproblemen en kinderen

Het college van burgemeester en wethouders komt met een vernieuwde armoede-agenda voor de periode 2020-2024. De maatregelen voor inwoners met een laag inkomen blijven ruimhartig. Nijmegen richt zich op het bereiken van werkenden met geldproblemen en het optimaliseren van het gebruik van inkomensregelingen. Ook komt er extra aandacht voor kinderen en voor de gevolgen van geldproblemen op de gezondheid. 

In Nijmegen moeten 17.700 huishoudens rondkomen van een laag inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De verwachting is dat de armoede- en schuldenproblematiek gaat toenemen door de economische gevolgen van het coronavirus. De noodzaak voor een goed vangnet aan inkomensondersteunende regelingen is groot.

Nijmegen richt zich op het vroegtijdig bereiken van huishoudens met met financiële problemen. De laagdrempelige inzet van de Financieel expert in de wijk, de campagne Geldzorgen en het project Op de rit (vroegsignalering) zijn hier voorbeelden van. Toch bereiken we niet alle huishoudens op tijd, waardoor schulden onnodig hoog kunnen oplopen.

Eén toegang voor alle regelingen

Nijmegen wil investeren in één digitale toegang per 2022 voor mensen die recht hebben op de inkomensregelingen. Op deze portal kan iemand zien op welke regelingen hij recht heeft en deze direct eenvoudig aanvragen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de communicatie over de regelingen en over geldzorgen. 

Digitale meedoenpas voor kinderen

Ongeacht het inkomen van ouders, wil Nijmegen dat kinderen mee kunnen doen op school en daarbuiten. Nijmegen wil meer keuzevrijheid realiseren in de regelingen voor kinderen. Dat idee kwam van kinderen zelf tijdens een dialoogsessie met kinderen uit groep 7. Ook wordt onderzocht hoe het aanvragen van regelingen voor kinderen eenvoudiger kan, via dezelfde portal als voor volwassenen met een digitale meedoenpas. 

Werkenden noemen zichzelf niet arm

Van de groep inwoners met een laag inkomen (tot 130% van het sociaal minimum) hebben er in Nijmegen circa 3.700 een baan. Deze groep is niet altijd gemakkelijk te bereiken, velen zien schulden pas bij grote betalingsachterstanden als een probleem. De inzet gaat de komende jaren uit naar het bereiken van deze mensen en het vereenvoudigen van de regelingen voor ondernemers. Hiervoor wil Nijmegen intensiever samenwerken met werkgevers en het Werkbedrijf. 

Gezondheid en armoede

Tot slot staat op de armoede-agenda het verkleinen van gezondheidsverschillen (tussen mensen met een laag en mensen met een gemiddeld of hoog inkomen) en het reduceren van stress. Dit doen we door in onze dienstverlening rekening te houden met stress en schaamte en in te zetten op het stimuleren van stoppen met roken. We willen hierbij samenwerken met huisartsen en onderzoek doen naar succesvolle interventies die de vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting kunnen doorbreken.

De gemeenteraad gaat nog in gesprek over de armoede-agenda 2020-2024.