Datum:

Veel waardering voor Nijmeegse evenementen

Evenementen dragen bij aan positiever beeld van Nijmegen. Onderzoek naar drie evenementen die in 2018 plaats vonden, laat zien dat veel bezoekers de stad meer gaan waarderen en anderen aanraden om naar Nijmeegse evenementen te komen. De onderzoekers vroegen mensen naar hun ervaringen bij de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre in Museum Het Valkhof, het Gebroeders Van Limburgfestival en het festival Valkhof Theater Avenue. 

Bezoekers gaven alle drie de evenementen een zeer ruime voldoende. Het hoogste cijfer was voor de tentoonstelling over Maria Van Gelre (8,3), het laagste cijfer was een 7,5 voor Valkhof Theater Avenue. Daarnaast werd aan de bezoekers gevraagd of zij de evenementen en de tentoonstelling aan bekenden zouden aanraden. Van de festivalgangers zou 83 procent dat doen voor het Gebroeders Van Limburgfestival en 85 procent voor Valkhof Theater Avenue. Voor de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre, lag dit op 88 procent.

Het totaal aantal bezoeken aan de evenementen was 64.000 door bijna 56.000 unieke bezoekers. De tentoonstelling Maria van Gelre werd met 48.586 het vaakst bezocht. Deze expositie trok ook het hoogste percentage gasten van buiten de regio (70 procent), bij de twee festivals kwam een kwart van de bezoekers uit de rest van Nederland of het buitenland. Opvallend is dat bij alle drie de evenementen vrouwen de grootste bezoekersgroep vormen.    

In het onderzoek is ook gekeken naar de extra bestedingen van bezoekers in Nijmegen. De drie evenementen leverden naar schatting ruim 6 ton aan inkomsten op voor de stad. Het grootste deel daarvan kwam voor rekening van de bezoekers aan de Maria van Gelre-tentoonstelling. Zij besteedden in circa drie maanden tijd ruim 5 ton aan eten en drinken, winkelen, hotelovernachtingen en vervoer. Naar schatting zorgde Het Gebroeders van Limburgfestival in 2 dagen tijd voor extra uitgaven die tussen de € 80.000,- en € 100.000,- liggen. Tijdens het weekend Valkhoftheater Avenue wordt dit geschat op € 22.000,-. 

Effectmeting evenementen 

Jaarlijks vinden er diverse effectmetingen van evenementen plaats door de afdeling Onderzoek en Statistiek van Gemeente Nijmegen. In samenspraak met de organisator van het evenement wordt er onderzoek uitgevoerd onder de bezoekers. Op deze wijze ontstaat er inzicht in de impact en het bereik van evenementen die in Nijmegen worden georganiseerd.

Evenementen

Het evenementenaanbod in Nijmegen kent al jaren vaste evenementen, waarvan de 4Daagse en de Vierdaagsefeesten de de bekendste en grootste zijn. Op dit moment zijn er zo’n 150 evenementen van verschillende omvang aangemeld voor 2019; van een popconcert in het Goffertpark tot een foodtruckfestival. Van de aantrekkingskracht van events profiteert de stad omdat bezoekers hier slapen, eten, winkelen en weer terug komen. Onze inwoners - en die in de regio - genieten van een bruisende stad waar iets te beleven is. Omdat evenementen impact hebben op hun omgeving als het gaat om bijvoorbeeld geluid, verkeer of gedrag van bezoekers is er voortdurend aandacht voor duidelijke regels en goede afstemming tussen ondernemers, bewoners en gemeente. Nijmegen is onlangs uitgeroepen als excellente evenementenstad bij het jaarcongres van NCE, een mooi compliment voor het sterke organiserende vermogen van de organisatoren die in Nijmegen hun evenementen plaats laten vinden.