Datum:

Nijmegen akkoord met vrijgeven bestemmingsplan voor studentenwoningen Spoorstraat

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 20 december ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Dorp Lent – 14 (Spoorstraat). Het bestemmingsplan moet het bouwen van circa 300 studentenwoningen en ongeveer 150 starterswoningen voor afgestudeerden mogelijk maken.

De locatie is geschikt voor studentenwoningen

Met het in procedure brengen van het bestemmingsplan is een belangrijke stap gezet in de realisatie van het toekomstige nieuwbouwcomplex aan de Spoorstraat.  Al eerder werd onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de plannen. De uitkomst daarvan is dat er ruimte is voor een toren van dertien verdiepingen die plaats biedt aan net-afgestudeerden en drie gebouwen van vier tot zeven verdiepingen voor studenten. Het plan wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de SSH&.

De Spoorstraat bevindt zich direct naast station Nijmegen Lent, dus het complex is straks uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. De uitgebreide fietseninfrastructuur en de nabijheid van belangrijke uitvalswegen zorgen bovendien voor een goede verbinding met de stad en de regio. Hoewel de binnenstad van Nijmegen gemakkelijk te bereiken is kunnen bewoners straks ook in de nieuwe wijk Hof van Holland terecht voor diverse voorzieningen zoals horeca en supermarkten.

Studenten- en starterswoningen zijn hard nodig in Nijmegen

Nijmegen kent een gespannen markt voor studentenhuisvesting. Tot 2030 is er vraag naar zo’n 2.000 eenheden. De bouw van nieuwe studentenwoningen is daarom hard nodig. Om deze studenten ook na hun afstuderen een plek te bieden in Nijmegen is er in het complex ook ruimte voor starters. Van het Rijk ontving de gemeente 2 miljoen euro subsidie om de plannen te kunnen realiseren. Met een financiële bijdrage uit de regeling kunnen gemeenten woonruimtes bouwen voor speciale doelgroepen 

In gesprek met de huiseigenaren

Om de plannen te kunnen realiseren zullen de huidige woningen aan de Spoorstraat uiteindelijk moeten wijken. De gemeente Nijmegen is hierover in gesprek met de bewoners.

Het plan ligt vanaf 29 december 6 weken ter inzage

Van donderdag 29 december 2022 tot en met woensdag 8 februari 2023 is het plan te raadplegen op de website voor ruimtelijke plannen. Het plan is ook op papier in te zien bij de Stadswinkel.Bezoek de informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen of het Waalsprong informatiecentrum, Riet van Alebeekstraat 6 te Lent.

Het is mogelijk om te reageren op het plan

In de periode van donderdag 29 december 2022 tot en met woensdag 8 februari 2023 kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via de pagina Zienswijze doorgeven. Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met E-herkenning - is verplicht.