Datum:

Nijmegen en Arnhem krijgen 13 e-hubs

Om schoner vervoer te stimuleren, krijgt Nijmegen 10 e-hubs en Arnhem 3. Dit zijn plekken waar op wijkniveau voorzieningen voor duurzaam deelvervoer bij elkaar komen. In een e-hub staan elektrische deelauto’s die er ook kunnen opladen. Daarnaast kun je er gebruik maken van andere vervoersmiddelen zoals de elektrische fiets, een elektrische bakfiets of het ov. Op die manier moet slimmer en duurzamer reizen makkelijker worden voor weggebruikers. Er wordt ook gekeken of een e-hub oplaadruimte kan bieden aan andere elektrische auto’s, scooters of fietsen.  

Wethouder Harriët Tiemens (Nijmegen) is blij met de komst van de e-hubs: “Voor de gezondheid van mensen in stedelijke gebieden is het belangrijk dat we ons op andere manieren door de stad gaan bewegen. Dat is een verandering waar steden wereldwijd mee bezig zijn. Er is geen ruimte voor nog meer autoverkeer terwijl het aantal mensen wel blijft groeien. Om bereikbaar te blijven en prettig te wonen moeten we ons anders en schoner door Nijmegen en de regio verplaatsen. e-Hubs in onze stadswijken voor deelauto’s en fietsen kunnen die verandering stimuleren en eenvoudiger maken. Ik ben trots dat we daarin voorop lopen en een voorbeeld kunnen zijn voor andere steden.”   

De Arnhemse wethouder voor duurzame mobiliteit Roeland van der Zee is ook verheugd: "Als er kansen als deze voorbijkomen om schoon vervoer te stimuleren doen we daar natuurlijk aan mee. Als regio hebben we al één van de schoonste openbaar vervoersconcessies van Nederland. Met de komst van deze E-hubs doen we er wat betreft schoon vervoer nog een schepje bovenop. Een uitstekende zaak wat mij betreft."

Bij een e-hub komen bijvoorbeeld deelauto’s, e-fietsen, e-bakfietsen en e-scooters. Hiermee maken Nijmegen en Arnhem de keuze voor een (bak)fiets in plaats van de auto gemakkelijker. Ook maakt dit concept het elektrisch autorijden bereikbaar voor mensen die geen eigen elektrische auto kunnen of willen aanschaffen. Bij het project hoort een stimuleringsprogramma om zo veel mogelijk potentiële gebruikers te informeren en betrekken. Het streven is om de eerste e-hubs al in 2019 in gebruik te nemen. Nijmegen heeft tien mogelijke locaties aangedragen die kansrijk zijn voor het ontwikkelen van een e-hub, maar om het aanbod goed aan te laten sluiten op de vraag wordt vooraf goed met de wijk, ontwikkelaars en ondernemers gesproken om de exacte plekken te bepalen en te vragen waar zij behoefte aan hebben. In Nijmegen gaat het onder meer om de nieuwbouw bij het Centraal Station op de locatie Metterswane en locaties bij winkelcentrum Dukenburg en Hof van Holland in Nijmegen-Noord. Op welke plekken in Arnhem de e-hubs komen is op dit moment nog niet bekend. Uitgangspunt daarbij is dat de e-hubs terechtkomen op plekken waar de behoefte het grootst is.  

Pilotsteden

Nijmegen is een van de 6 Europese pilotsteden die verantwoordelijk zijn voor het pilotprogramma. De andere steden zijn Amsterdam, Manchester, Leuven, Dreux en Kempten. Nijmegen deed de aanvraag ook namens Arnhem. Het is de bedoeling dat andere steden en gemeenten (ook in de regio Arnhem-Nijmegen) straks gebruik kunnen maken van de kennis die is verzameld in de proefsteden. Op die manier kunnen e-hubs op termijn in heel Europa worden gerealiseerd. Zo wil de Europese Unie de CO2-uitstoot in steden aanzienlijk verminderen en een groeiende markt creëren voor elektrische deelmobiliteit. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Interreg-programma Noord-West Europa van de Europese Commissie. Om de voorzieningen te realiseren en het functioneren ervan te onderzoeken, werkt het project samen met aanbieders van onder meer elektrische deelfietsen en e-bakfietsen en een aantal onderzoeksinstellingen zoals de TU Delft en de Hogeschool van Amsterdam.