Datum:

Nijmegen onderzoekt uitbreiding woonwagenstandplaatsen

De gemeente gaat volgend jaar bekijken op welke plekken in de stad ruimte is voor zo’n 25 extra woonwagenstandplaatsen. Dat wil de gemeente doen omdat er al lang geen standplaatsen meer zijn toegevoegd. Waar de nieuwe locaties komen en hoeveel woonwagens daar kunnen staan, is nog niet bekend. Het college van B&W wil daar eerst een goed plan voor maken en zal vertegenwoordigers van de Nijmeegse woonwagengemeenschap en de omgeving van mogelijke nieuwe standplaatsen daarbij betrekken. 

Het college van B&W liet dit jaar op verzoek van de gemeenteraad onderzoek doen naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Ook vanuit de rijksoverheid is aan gemeenten gevraagd om expliciet rekening te houden met de woonbehoefte van woonwagenbewoners. In Nijmegen zijn nu 80 standplaatsen en 27 huurwoningen verdeeld over 5 standplaatslocaties. Het onderzoeksrapport laat zien dat er vraag is naar 93 nieuwe woonwagens en dat belangstellenden zijn onder te verdelen in verschillende groepen. De groep 18-plussers die nu nog in Nijmegen bij hun ouders in een woonwagen wonen, geeft aan dat zij 23 plaatsen zoeken. Voormalige bewoners van een woonwagen die nu een eigen huis hebben in de stad zouden 45 plaatsen willen om terug te kunnen, vertrokken bewoners die niet meer in Nijmegen wonen 25.

Woondruk

Het college wil mede op basis van het onderzoek een realistisch plan maken voor het uitbreiden van het aantal standplaatsen. De behoefte is duidelijk en er is in de afgelopen periode erg weinig nieuwe woonruimte voor deze doelgroep beschikbaar gekomen. De gemeente kiest er niet voor om het aantal standplaatsen in één keer te verdubbelen met ruim 90 nieuwe plekken, omdat dit niet realistisch is in verband met het grote woningtekort in Nijmegen. Nijmegen en de regio zijn populair als woonlocatie waardoor de vraag naar woonruimte heel groot is. Zo groot dat Nijmegen qua woondruk in de top-3 van Nederland staat. De gemeente kan dus niet iedereen één op één van woonruimte voorzien, dat geldt ook voor mensen die een standplaats zoeken. Daarom kiest het college ervoor om op zoek te gaan naar geschikte locaties voor nieuwe standplaatsen voor de doelgroep van 18-plussers (23 personen) die op dit moment nog inwonen bij hun ouders op een Nijmeegse standplaatslocatie. Zij hebben nog geen eigen woonruimte en hebben waarschijnlijk op korte(re) termijn behoefte daaraan. De vraag van bewoners die ooit vertrokken zijn, maar wel een voorkeur hebben voor een standplaats beschouwt de gemeente als minder urgent. Ze hebben een woning, maar willen liever terug naar een woonwagen. Op de korte termijn, binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn, is het reëler om eerst ruimte te bieden aan de vraag van degenen die geen woonruimte hebben. 

Stappenplan

Uiteraard kan niemand op individuele basis een gegarandeerde plek krijgen (net als bij andere doelgroepen), De gemeente gaat in het eerste kwartaal van 2021 een quick-scan uitvoeren naar mogelijk geschikte locaties. Daarbij wordt onder meer gekeken naar beschikbare ruimte, voorzieningen, grond- of huurprijs en veiligheid. Vóór de zomervakantie van dat jaar neemt het college van B&W een besluit over locaties die verder onderzocht worden. Vertegenwoordigers van de Nijmeegse woonwagengemeenschap en de omgeving van die plekken worden daarbij betrokken. Voor de overige groep geïnteresseerden voor Nijmeegse standplaatsen vraagt de gemeente in regionaal verband aandacht, circa een kwart van de geïnteresseerden woont bijvoorbeeld niet in Nijmegen.    

Het onderzoek 

Adviesbureau Companen heeft in de eerste helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de woonwagenbehoefte in Nijmegen. Alle hoofdbewoners in een woonwagen, alle inwonende familieleden vanaf 16 jaar en de mensen die de wens hebben om terug te keren naar een standplaats in Nijmegen zijn bevraagd. In totaal hebben 206 personen de vragenlijst ingevuld.