Datum:

Nijmegen pakt schulden aan

De gemeente Nijmegen zet de komende periode van 2019 tot en met 2022 extra in op preventie van schulden bij Nijmeegse huishoudens. Naar schatting ervaren 15.000 Nijmeegse huishoudens financiële zorgen. Hiervan worden er door Bureau Schuldhulpverlening, Bindkracht10, Humanitas en FIBON ongeveer 3.000 tot 3.500 bereikt. De ambitie is dat inwoners met financiële zorgen eerder in gesprek gaan over hun zorgen zodat schulden voorkomen worden. Hoe sneller iemand actie onderneemt, hoe minder groot het financiële probleem wordt. De gemeente Nijmegen investeert extra in de dienstverlening met de inzet van financieel experts in elke wijk voor informatie, een gesprek en hulp op maat voor iedereen. In 2019 start een campagne waarmee de gemeente Nijmegen financiële problemen gemakkelijker bespreekbaar wil maken. 

In 2018 experimenteerden gemeente Nijmegen, Bindkracht10 en Sterker Sociaal Werk met 3 pilots om schuldhulpverlening laagdrempeliger te maken en vroegtijdig aan te bieden. Alle pilots bleken succesvol en zijn nu onderdeel van schuldhulpverlening. Het gaat om F!X Budgetbeheer en –coaching en de inzet van financieel experts. Bij de Stips in elk stadsdeel is een financieel expert beschikbaar die helpt om passende hulp te vinden, waardoor een traject sneller in gang gezet kan worden. Daarnaast wordt de aanpak vroegsignalering 'Op de rit' doorgezet, waarbij samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven ervoor zorgt dat klanten eerder in beeld komen voor schuldhulpverlening.

Wethouder inkomen en armoedebestrijding, Renske Helmer-Englebert: “Rood staan, je baan verliezen en je vaste lasten niet meer kunnen betalen, onverwacht tegen hoge ziektekosten oplopen. Het kan iedereen gebeuren. We hopen meer mensen te bereiken in een vroeg stadium, omdat met een klein beetje ondersteuning erger kan worden voorkomen.” 

De plannen staan beschreven in een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening. Daarin staat ook dat de gemeente Nijmegen meer gebruik wil maken van apps en websites die overzicht bieden van inkomsten en uitgaven of van regelingen en toeslagen. Informatie over financiële hulp moet voor iedereen begrijpelijk en goed vindbaar zijn.

Huishoudens met problematische schulden hebben een gemiddelde schuld van ongeveer € 45.000,- en hebben gemiddeld tien schuldeisers. De maatschappelijke kosten van problematische schulden bedragen ongeveer €100.000,- per casus.