Datum:

Nijmegen kiest voor Old city, young vibe

‘Old city, young vibe’ is het thema waarmee de gemeente Nijmegen zich de komende jaren wil profileren. Dit profiel verbindt het al bestaande profiel ‘Oudste stad van Nederland’ met het karakter van Nijmegen als vernieuwende, creatieve en jeugdige (studenten)stad.

Nijmegen evalueerde de Uitvoeringsagenda Citymarketing 2015-2018. Daaruit bleek dat een aanscherping van de huidige twee speerpunten Oudste stad en Kennisstad nodig is. De stad blijft zich profileren als oudste, want ook al heeft Nijmegen niet de fysiek historische verschijning van bijvoorbeeld Maastricht, de stad wordt wel herkend als oudste en het zorgt voor een gevoel van trots.

Uit onderzoek is ook duidelijk dat Nijmegen onder meer aantrekkelijk is vanwege de mix tussen oud en nieuw. Daarin spelen evenementen, natuur of grote vernieuwingen in de stad, zoals de aanleg van het Rivierpark, een grote rol. Met name voor bezoekers van buiten de regio is een combinatie van deze aspecten een belangrijke drijfveer om hiernaartoe te komen.

De term 'Old city, young vibe' werd voor het eerst voor Nijmegen gebruikt door het reisblog Jetsetting Fools en ook verschillende partijen in stad en regio, zoals Huis voor de Binnenstad, RBT Kan, Cultuur Netwerk Nijmegen en de Vierdaagsefeesten, pleiten ervoor om deze term als centrale uitgangspunt in de citymarketing te nemen.

Van Kennisstad naar Health & High Tech

Om talent en bedrijven aan te trekken profileert Nijmegen zich al geruime tijd als Kennisstad, maar volgens onderzoekers onderscheidt Nijmegen zich zo onvoldoende van andere steden. Het is een te algemene term die alleen al voor iedere universiteitsstad geldt. De focus moet liggen op datgene waar stad en regio op nationaal en internationaal niveau opvallen en groeimogelijkheden hebben. Daarom valt de keuze op Health & High Tech. Nijmeegse kennisinstellingen en bedrijven maken hier echt het verschil. Ook 'Health & High Tech' valt onder het overkoepelende profiel 'Old city, young vibe'. 

Lange adem

Citymarketing is een proces van de lange adem. Daarom vindt het college van burgemeester en wethouders het van belang om zeker voor een periode van 10 jaar, dus tot 2030, vast te houden aan de gekozen richting.