Datum:

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp laten positief beeld zien

De gemeente Nijmegen voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit onder Nijmegenaren die hulp krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en via Jeugdhulp. De meest recente onderzoeken (2018) laten een overwegend positief beeld zien.  

Uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo blijkt dat cliënten vooral tevreden zijn over de ondersteuning/hulp die ze kregen. De gemiddelde score hierop is een 7.7 en vergelijkbaar met  2017 (7,5). Het regelen van de hulp scoort een 7. Het beeld dat de enquêtes geven van de cliëntervaring is vrij positief en vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

De sociale wijkteams scoren over het algemeen goed. Cliënten zijn positief over het persoonlijk contact met de medewerkers van de teams. Ook de Stips scoren beter voorgaande jaren. Aandachtspunt is de snelheid waarmee mensen worden geholpen. Ook de bekendheid over waar men terecht kan voor hulp, kan beter. 

Cliënten met beschermd wonen onderscheiden zich in hun mening van de andere cliëntgroepen; zij zijn minder tevreden over het proces van hulp regelen.

Daarnaast zijn er interviews gehouden onder ouders met een migrantenachtergrond (met kinderen onder de 12 jaar). Zij zijn overwegend positief over de toegang en de uitvoering van zorg, behoefte aan duidelijke informatie en een zorgvuldige benadering door zorgprofessionals (luisteren en gehoord worden). Het betrekken van familie bij de indicatie en aanpak van de zorg en  aansluiten bij iemands culturele of geloofsachtergrond (ook in keuze man of vrouw)zijn erg belangrijk.
Met het overdragen van de Jeugdhulp en Wmo van het Rijk naar de gemeenten in 2015 zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek te doen. 

Voor de gemeente Nijmegen geeft dit klanttevredenheidsonderzoek belangrijke jaarlijkse informatie over de uitvoering van zorg, welzijn en ondersteuning. De gemeente voert deze taken uit sinds 2015.