Datum:

Heeft u huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
Van 12 februari  t/m 1 april kunt u gebeld worden voor een kwaliteits- en klanttevredenheidsonderzoek door het bureau Wmo Support. Als u mee wilt werken, maakt het bureau met u telefonisch een afspraak voor een huisbezoek vanaf 19 februari. 

Wmo Support voert twee keer per jaar in opdracht van de gemeente Nijmegen klanttevredenheidsonderzoek en kwaliteitsmetingen uit onder Nijmegenaren met een indicatie voor huishoudelijke hulp. De resultaten worden anoniem verwerkt.
Twijfelt u aan de echtheid van dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nijmegen, tel: 14024.