Datum:

Herindelingsontwerp voor een grenscorrectie tussen Nijmegen en Berg en Dal

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal en burgemeester en wethouders van Nijmegen maken bekend dat de gemeenteraden van de beide gemeenten op 17 mei 2018 respectievelijk op 6 juni 2018 bij raadsbesluit hebben ingestemd met het ontwerp van een grenscorrectie.

Doel van de grenscorrectie

Deze grenscorrectie heeft als doel logische grenzen tussen Berg en Dal en Nijmegen te maken. Hierbij is gestreefd om particuliere percelen zoveel mogelijk in één gemeente te plaatsen en de grens langs wegen te laten lopen voor de herkenbaarheid in het straatbeeld. Voor de herstructurering van woonzorgcentrum de Vijverhof is een gelijk voorzieningenniveau voor bewoners belangrijk. Samen met het feit dat in dit gebied ook gesloopt en gebouwd gaat worden is het wenselijk dat het gebied in één gemeente wordt ondergebracht. Ook sluiten de nieuwe grenzen beter aan op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Uitgangspunt bij de grenscorrectie is dat er per deelgebied draagvlak moet zijn bij alle eigenaren en zo niet dan blijft de grens in dat gebied zoals hij is.

Wanneer en waar en kunt u de stukken inzien?

Inzien kan van 14 juni tot en met 8 augustus.

Bij gemeente Berg en Dal:

  • op de website
  • de papieren versie ligt in het gemeentehuis van de gemeente Berg en Dal. Maak hiervoor een afspraak. Kijk onder inlichtingen.

Bij de gemeente Nijmegen:

  • op de website (pdf)
  • de papieren versie ligt in de Stadswinkel aan de Mariënburg 30 in Nijmegen. De openingstijden van de Stadswinkel zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur

Voor wanneer reageren?

U kunt tot en met 8 augustus 2018 uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijzen over het ontwerp van de grenscorrectie schriftelijk kenbaar maken aan:

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Berg en Dal
Postbus 20
6560 AA Groesbeek

of

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Onder vermelding van “Zienswijze ontwerp grenscorrectie”.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de projectleiders:

  • gemeente Berg en Dal, de heer Carl te Riele,tel.: 06 -14 62 49 12
  • gemeente Nijmegen, mevrouw Stephanie Wolff, tel.: 024 - 329 97 35