Datum:

Politieke avonden mei en juni

Door de maatregelen rondom het coronavirus gaan onderstaande de politieke avonden in aangepaste vorm door. In plaats van in te spreken op het Stadshuis kunt u uw reactie schriftelijk of via een videoboodschap inbrengen. Deze kunt u mailen naar griffie@nijmegen.nl.

Verder vinden de gespreksrondes digitaal plaats zonder publiek. Voor de besluitronde op 10 juni wordt nog bekeken of deze, net als op 13 mei, weer digitaal plaatsvindt. Daar wordt op een later moment een besluit over genomen.  Alle vergaderingen van de raad zijn online te volgen.

Politieke Avond 20 mei – inspraak/gespreksrondes

Woensdag 20 mei organiseert de gemeenteraad een Politieke Avond waar er onder andere gelegenheid is om in te spreken.
De volgende onderwerpen staan op de agenda.

  • 18.00 uur: inspraak (schriftelijk), Stadsrekening programma financiën/algemeen
  • 18.30 uur: vragenhalfuurtje
  • 19.00 uur: stadsrekening overige programma’s, raadsvoorstel Wet voorkeursrecht gemeente Winkelsteeg, verkeerssituatie Prins Mauritssingel
  • 20.00 uur: zwembad Dukenburg, inrichtingsvarianten Graafseweg

Politieke Avond 27 mei – gespreksrondes

Woensdag 27 mei organiseert de gemeenteraad de volgende Politieke Avond.

  • 18.30 uur: vragenhalfuurtje               
  • 19.00 uur: tussenstand brede basisteams volwassenen, commissie Waalsprong/Waalfront
  • 20.30 uur: initiatiefvoorstel Niet ‘bomen’ maar planten, initiatiefvoorstel Verordening Referendum gemeente Nijmegen 2020
  • 21.30 uur: raadsvoorstel Marktverordening Nijmegen 2020 en informatie nadere regels standplaatsen, initiatiefvoorstel Een warmtevisie zonder biomassaverbranding

Politieke Avond 10 juni – besluitronde

Woensdag 10 juni organiseert de gemeenteraad een Politieke Avond vanaf 19.30 uur, waarbij de besluitronde centraal staat. Bekijk de definitieve agenda van de besluitronde

Meer informatie over de gemeenteraad