Datum:

Politieke avonden gemeenteraad mei

De gemeenteraad heeft gisteren de manier van vergaderen in mei vastgesteld. De gemeenteraad heeft er daarbij rekening mee gehouden dat de maatregelen tegen het coronavirus nog steeds gelden. Tegelijk vindt de gemeenteraad het heel belangrijk dat het democratische besluitvormingsproces zoveel mogelijk doorgaat. Dat heeft geleid tot de volgende opzet.

Besluitronde 13 mei

De besluitronde van woensdag 13 mei vindt digitaal plaats. Er is op dit moment een wetsvoorstel waardoor gemeenteraden digitaal besluiten kunnen nemen. Het gaat om een tijdelijke uitzondering. De gemeenteraad kiest voor digitaal vergaderen zodat alle raadsleden mee kunnen doen. De digitale besluitvorming wordt live uitgezonden.

Gespreksrondes 20 en 27 mei

De gespreksrondes in mei vinden digitaal plaats. Daarbij staan niet alleen strikt noodzakelijke besluiten op de agenda. Maar ook voorstellen die vorige maand zijn doorgeschoven. De gemeenteraad is tot de keuze gekomen om meer onderwerpen op de agenda te zetten op basis van de positieve ervaringen met de digitale gespreksrondes in april. En omdat het belangrijk is om ruimte te bieden aan het democratische proces.

Wilt u inspreken? Lever uw inspraak schriftelijk of via een videoboodschap aan bij de griffie.

Volg de vergaderingen van de gemeenteraad via nijmegen.nl/gemeenteraad.

De gemaakte keuzes gelden voor de maand mei. Voor de maand juni wordt opnieuw de balans opgemaakt afhankelijk van de situatie dan.