Datum:

Poppodium Merleyn naar de Nieuwe Marktstraat

Het voormalig pomphuisje aan de Nieuwe Marktstraat 50-52 kan de nieuwe locatie van poppodium Merleyn worden. Het college van B&W besloot vandaag het gebouw aan te kopen. De gemeente wil de locatie in erfpacht geven aan de stichting Doornroosje. Deze bouwt  hier dan een nieuw modern en duurzaam gebouw voor Merleyn. Dat zit nu nog aan de Hertogstraat. 

Merleyn is een belangrijke schakel in de Nijmeegse popinfrastructuur. De huidige locatie aan de Hertogstraat voldoet echter vanwege geluidsisolatieproblemen niet aan de wettelijke normen. Om deze reden is Merleyn al lange tijd op zoek naar nieuwe huisvesting. Door de gemeente is de locatie aan de Nieuwe Marktstraat voorgesteld. Vitens heeft aangegeven dit voormalig pompgebouw niet meer nodig te hebben voor waterwinning en heeft de locatie te koop aangeboden aan de gemeente Nijmegen. 

De gemeente hecht belang aan het voortbestaan van poppodium Merleyn. Merleyn is met haar capaciteit van maximaal 200 bezoekers een plek voor lokale talenten, professionele buitenlandse acts die Nederland nog moeten veroveren en acts in nichemarkten. Het podium zorgt voor een sneeuwbaleffect richting de grotere podia.

Het college ziet de locatie, nadat op de bestaande fundering een vrijwel complete nieuwbouw is gerealiseerd, als zeer geschikt om het poppodium te huisvesten. De nieuwbouw kan vrijstaand en binnen de huidige contouren van het pompgebouw gerealiseerd worden. Het zal natuurlijk voldoen aan de wettelijke geluidsnormen. Daarnaast is de locatie goed bereikbaar voor zowel bezoekers, artiesten als de bevoorrading. Het station en de bussen zijn op loopafstand. Ook is het stadscentrum vlakbij en past het poppodium binnen de ontwikkeling van het stationsgebied. De gemeente koopt het gebouw van Vitens zelf aan om de regie te houden op ontwikkelingen in het stationsgebied. Voor het gebruik als poppodium is een bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeente gaat snel met de buurt in gesprek hierover.

De gemeenteraad besluit binnenkort over het voorstel