Datum:

Stads- en Wijkmonitor: staat van de stad

In de jaarlijkse Stads- en Wijkmonitor beschrijven we een beeld van onze stad op basis van statistieken en onderzoeken. Hoe beleven we onze stad, hoe staan we er op verschillende gebieden voor en waar zitten verbeterpunten. De Stads- en Wijkmonitor 2020 is nu beschikbaar.

Woon- en leefomgeving

Het beeld uit deze laatste Stads- en Wijkmonitor is overwegend positief; al zijn er nog aandachtspunten. Op het gebied van woon- en leefomgeving scoort de stad iets beter dan enkele jaren geleden op waardering voor buurt en stad. Geen enkele wijk scoort een onvoldoende, al zijn er wel enkele buurten en kleinere gebieden die aandacht vragen. De cijfers liggen tussen 6,6 en 8,3; de binnenstad scoort een 7,7. De krapte op de woningmarkt is groot; er zijn sinds 2012 8000 nieuwbouwwoningen gebouwd, maar met name voor starters blijft het moeilijk een huurwoning te vinden. Er zijn momenteel 43.000 studenten in Nijmegen. De verwachting is dat het aantal huishoudens richting 2040 met meer dan 10.000 zal toenemen. De verkeersdrukte in en om de stad blijft aandacht vragen; de bereikbaarheid met de fiets wordt beter beoordeeld dan die per auto en openbaar vervoer.

Economie 

De laatste drie jaar zijn er bijna 7000 banen bijgekomen in Nijmegen; bijna alle sectoren groeiden. De werkloosheid daalde naar 4% en de waardering van ondernemers voor het ondernemersklimaat blijft stabiel en goed. Er zijn minder bijstandsuitkeringen dan enkele jaren geleden (7100 nu tegenover 8000 in 2017).

Zorg

Er is meer vraag naar zorg; het aantal Wmo-cliënten is ten opzichte van 2017 met 770 gestegen naar 12.100 in 2019. Cliënten geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 voor de kwaliteit van de Wmo-hulp. De verwachting is dat het aantal cliënten zal toenemen, nu Nijmegen de komende 15 jaar een sterke groei zal doormaken van 70-plussers.  Ook zal de vraag naar geschikte woonruimte voor deze groep toenemen. Het aantal cliënten in de jeugdhulp is gestegen met 300 tussen 2017 en 2019. In 2019 maakten 4450 jeugdigen tot 18 jaar hier gebruik van. Cliënten waarderen de kwaliteit van de jeugdhulp met een gemiddeld rapportcijfer hoger dan 7. Er zijn ongeveer 2800 huishoudens in Nijmegen die gebruik maken van minstens 5 regelingen op het gebied van zorg, jeugdzorg, inkomen en werk. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt, is gestegen naar 12%.

Duurzaamheid

Nijmegenaren gebruiken minder elektriciteit, maar nog evenveel gas als in 2015. Geleidelijk is het aantal woningen met duurzaamheidslabel A of B gestegen naar 28% van het totaal. Het aandeel woningen met zonnepanelen ligt nu op 8% en het aandeel woningen aangesloten op stadsverwarming op ruim 7%. Het scheiden van afval blijft opvallend goed in Nijmegen; het hergebruik ligt op 72%.

Corona

Elk jaar geeft de gemeente in de Stads- en Wijkmonitor een beeld van de ontwikkelingen in de stad, op basis van diverse onderzoeken en statistieken. Aan de orde komen thema’s als wonen, gezondheid en zorg, werk, duurzaamheid en binnenstad. De monitor levert veel informatie die de komende jaren kan helpen het beleid te bepalen.
De onderzoeken hiervoor zijn allemaal gedaan vóór de coronacrisis. Het ligt voor de hand dat de resultaten volgend jaar door de coronacrisis een trendbreuk zullen laten zien op allerlei gebieden.

De complete Stads- en Wijkmonitor is te vinden via swm.nijmegen.nl. Daar kan erg gemakkelijk gezocht worden naar kerncijfers en achtergrondinformatie over alle wijken en een veelheid aan onderwerpen (thema’s, programma’s).