Datum:

Tijdelijke versoepelingen in bijstandsregels voor jongeren

De gemeente Nijmegen voert tijdelijk twee versoepelingen in bij de aanvraag van een bijstandsuitkering voor jongeren van 18 tot 27 jaar. De zoekperiode van 4 weken voorafgaand aan de aanvraag van een uitkering vervalt. Daarnaast mogen jongeren met een baan naast hun uitkering 25% van de inkomsten uit dat werk houden. Beide aanpassingen gelden (met terugwerkende kracht) van 1 november 2020 tot 1 juli 2021.

Sectoren waar veel jongeren werken, zoals de horeca-, evenementen- en cultuursector, zijn hard getroffen door de coronacrisis. Daarom gaf de overheid gemeentes ruimte voor enkele versoepelingen in de regels van de uitkering voor jongeren en de gemeente Nijmegen maakt hier maximaal gebruik van. 

Jongeren tot 27 jaar zijn normaal gesproken verplicht om eerst 4 weken te kijken of zij een baan of opleiding kunnen vinden voordat hun aanvraag voor een uitkering officieel wordt. Petra Molenaar, wethouder Werk en Inkomen: “Deze zoekplicht laten we tijdelijk vervallen. De gemeente wil jongeren in deze tijd extra ondersteunen en zekerheid op een inkomen bieden om betalingsachterstanden te voorkomen.”

Ook mogen jongeren gedurende 6 maanden 25% van hun inkomsten uit werk, tot een maximumbedrag van € 217,- per maand, en een vergoeding voor vrijwilligerswerk houden bovenop hun uitkering. Alleenstaande ouders behouden na deze 6 maanden ook nog 12,5% van de inkomsten uit werk tot een maximumbedrag van € 135,49,- per maand. Petra Molenaar: “Wanneer jongeren er nu toch in slagen om een baan te vinden moet dit gestimuleerd worden. Door aan het werk te blijven voorkomen ze een gat in hun cv, blijven ze zich ontwikkelen en bouwen ze nieuwe relaties op met bijvoorbeeld collega’s.”

Effect op huurtoeslag voor thuiswonende jongeren

De gemeente Nijmegen wijst jongeren die nog thuis wonen er wel op dat extra inkomsten effect kunnen hebben op de huurtoeslag van hun ouders. Wanneer deze jongeren hun inkomsten melden, kunnen zij meteen aangemeld worden voor een toeslagencheck van de sociaal raadslieden van de gemeente.