Datum:

Update pannaveldje De Buut

De afgelopen maanden heeft de gemeente zich – los van het formele juridische traject - samen met partijen ingespannen om een oplossing te vinden die zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van aanwonenden van het schoolplein, gebruikers van het schoolplein en de school. Zo’n oplossing is ook gevonden. Daarvoor moet het kunstgras worden vervangen door een ander type kunstgras. Ook moeten de goaltjes en rand van het pannaveldje worden verwijderd en de sluitingstijd van het schoolplein worden teruggebracht tot 19 uur. Daarmee kan aan de geluidsnormen worden voldaan. De gemeente is daarnaast actief bezig een alternatief trapveldje in de omgeving te realiseren.

Het schoolbestuur, bezwaarmakers en omwonenden/ouders hebben laten weten niet in te stemmen met dit voorstel. De gemeente betreurt dit zeer, juist omdat een oplossing binnen handbereik is.