Datum:

Nieuw uiterlijk voor Vossenpelssestraat/Laauwikstraat

De Vossenpelssestraat en de Laauwikstraat in Nijmegen-Noord zijn voortaan 30-km weg. De straten hebben op het deel tussen de rotonde bij de Turennesingel en de gemeentegrens van Lingewaard een heel nieuw uiterlijk gekregen. Het asfalt is vervangen door geluidsarme klinkers, op de kruisingen zijn verkeersplateaus gemaakt en de bushaltes zijn aangepast. Ook de sloten langs de weg en het hemelwatersysteem is aangepakt. De werkzaamheden die in augustus zijn gestart, werden deze week afgerond.

De aanpassing van de weg werd aangegrepen om ook zo’n 50 rioolaansluitingen te vervangen. De woningen waren voorzien van een vacuümriool. Dit systeem, dat gebruikelijk is in het buitengebied, werkt met pompen en is daardoor storingsgevoelig. De woningen zijn nu aangesloten op een ‘normaal’ rioolsysteem. De sloten zijn omgevormd tot wadi's.

Wethouder Harriët Tiemens: “Dit was een flinke klus. Het voordeel is wel dat nu in één keer veel zaken zijn aangepakt zodat mensen niet meerdere keren hinder hebben. De verkeersveiligheid is verhoogd door beide wegen echt in te richten als een 30-km zone. Verhoogde kruispunten en wegversmallingen bij de bushaltes zorgen ervoor dat verkeer minder hard rijdt en dat is prettig voor omwonenden en langzamer verkeer zoals fietsers en voetgangers. Het zorgt bovendien voor minder geluidsoverlast en geluidsarme klinkers dragen daar extra aan bij. Ik ben blij dat de afvoer van water nu ook verder is verbeterd, zo verminderen we de kans op wateroverlast.”  

Dorpensingel

De aanpassing van de Laauwikstraat/Vossenpelssestraat hangt samen met de toekomstige aanleg van de Dorpensingel, de nieuwe route die wordt aangelegd tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en Bemmel. De aanleg van de Dorpensingel-Oost en de verkeersremmende maatregelen op de Vossenpelssestraat/Laauwikstraat moeten er voor gaan zorgen dat doorgaand verkeer van en naar Bemmel een andere route gaat rijden.