Datum:

Gemeente Nijmegen wijzigt beslissing op bezwaar pannaveldje De Buut

Het college van B en W heeft een gewijzigde beslissing op bezwaar genomen in de zaak van het pannaveldje van De Buut. Met het besluit heeft het college een zo goed mogelijke balans gezocht tussen de belangen van omwonenden, belangen van kinderen en de school binnen de wettelijke kaders. De activiteiten op het schoolplein moeten voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit, zo is het besluit. In een aanvullend maatwerkbesluit van het college staan de maatregelen die daarvoor moeten zorgen. Naast het in stand houden van de eerdere wijzigingen aan het pannaveldje (gedaan na een uitspraak van de voorzieningenrechter) moet schoolbestuur Conexus zorgen dat de houten palen van het veldje worden omhuld met geluiddempende begroeiing. Kinderen kunnen dan op maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 19.00 uur blijven spelen op het schoolplein, en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag mogen op het schoolplein geen balspellen worden gespeeld. 

Met deze beslissing op bezwaar geeft de gemeente uitvoering aan de uitspraak van de voorzieningenrechter en de bevindingen van nieuw akoestisch onderzoek. De omwonenden, de school en ouders uit de buurt zijn hierover op 24 maart 2021 geïnformeerd. Het besluit zal getoetst worden door de rechtbank Gelderland in de lopende bodemprocedure. 

De gemeente heeft de beslissing op bezwaar gewijzigd op grond van de uitkomsten van nieuw akoestisch onderzoek, dat noodzakelijk werd geacht in de uitspraak van de voorzieningenrechter in november 2019. De gemeente heeft dit onderzoek laten uitvoeren, waarbij over opdrachtformulering en resultaten met alle partijen (omwonenden, schoolbestuur en ouders) is overlegd. De uitvoering van het akoestisch onderzoek was oorspronkelijk gepland in het voorjaar 2020, maar door corona is de meetdag verplaatst naar september 2020.

Uitkomsten geluidsonderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat er in de avond- en nachtperiode (van 19.00 tot 7.00 uur) niet kan worden voldaan aan de geluidsnormen in het Activiteitenbesluit. De overschrijding komt dan door balspelen zoals voetbal en hockey. In de dagperiode (van 7.00 tot 19.00 uur) wordt op één onderdeel na wel voldaan aan de geluidsnormen, omdat de toegestane geluidsnormen in de dagperiode hoger zijn. De overschrijding wordt dan veroorzaakt door het hard schieten van een (voet)bal op de aanwezige verticale houten palen rond het pannaveldje.

De hinderbeleving komt door cumulatie van alle geluid; balspellen maar ook het stemgeluid van kinderen. Het onderzoek geeft ook inzicht in de geluidbelasting als gevolg van alle geluidbronnen, inclusief het stemgeluid van kinderen. 

Maatregelen Conexus

De gemeente heeft daarom nu besloten dat Stichting Conexus moet voldoen aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit. De stichting moet dit doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de uitspraak van de rechtbank Gelderland in de nog lopende bodemprocedure. De gemeente gaat nu ook zogenaamde maatwerkvoorschriften opleggen aan de stichting, om op die manier voor te schrijven welke maatregelen de stichting moet treffen om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen. Naast inrichtingsmaatregelen wil het college ook gaan besluiten dat het schoolplein op zaterdag en zondag pas om 09.00 geopend mag zijn in plaats van 07.00 uur en dat op deze twee dagen balspellen niet zijn toegestaan. Hiermee wil het college de omwonenden meer rust bieden; de hinder door het gebruik van het schoolplein wordt hiermee beperkt. 
De procedure voor het opleggen van deze maatwerkvoorschriften is nu gestart met het versturen van het voornemen aan de stichting. De verwachting is dat het college in mei het definitief besluit hierover zal nemen. 

Voorgeschiedenis

Op 1 juni 2018 hebben omwonenden van De Buut de gemeente verzocht om handhavend op te treden tegen geluidsoverlast afkomstig van het gebruik van het pannaveldje en speelterrein van basisschool De Buut. In eerste instantie heeft de gemeente dit verzoek afgewezen. Hiertegen hebben omwonenden bezwaar aangetekend.
In juni 2019 heeft de gemeente besloten alsnog handhavend op te treden en Conexus gelast om het pannaveldje te verwijderen. Hiertegen hebben zowel de omwonenden als Conexus beroep ingesteld bij de rechtbank Gelderland. Ook werd de voorzieningenrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Op 11 november 2019 heeft de voorzieningenrechter het verzoek voor een voorlopige voorziening toegewezen. Stichting Conexus heeft de uitspraak uitgevoerd door wijzigingen aan te brengen aan het pannaveldje. De voorzieningenrechter vond ook dat aanvullend akoestisch onderzoek nodig was. Dit akoestisch onderzoek is nu reden om een gewijzigde beslissing op bezwaar te nemen.