Datum:

Zilveren Waalbrugspeld voor mevrouw M. Alstadt-Servaas en mevrouw D. Hendriks-Murphy

Mevrouw G.J.W.M. (Monic) Alstadt-Servaas (57) en mevrouw D.J. (Debbie) Hendriks-Murphy (56) zijn voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger voor basisschool De Kleine Wereld.

Vanaf het moment dat de kinderen van beide dames de eerste kinderstapjes zetten naar basisschool De Kleine Wereld, toonden Mevrouw Alstadt en mevrouw Hendriks zich als zeer betrokken ouders. Zij namen plaats in de oudercommissie en hebben ruim 20 jaar iedere woensdagochtend hun werkzaamheden op de school voortgezet, dit tot lang nadat de kinderen de basisschool achter zich hadden gelaten.

Aan talloze kinderen hebben ze voorgelezen, van de allerkleinsten tot de kinderen die nog wat extra hulp konden gebruiken bij het lezen. Ze hebben het initiatief genomen om een schoolbibliotheek op te zetten. Met weinig middelen maar veel inspanningen is er een bibliotheek opgezet en deze is onder hun handen verrezen tot een volwaardige schoolbibliotheek. Een plekje op school waar de kinderen nog steeds met veel enthousiasme worden ontvangen en worden geholpen.

Mevrouw Hendriks en mevrouw Alstadt hebben in de ruim 20 jaar dat zij hier hebben gewerkt hun schouders gezet onder diverse schoolactiviteiten. De school kon op hun inzet en bijdrage rekenen bij diverse voorstellingen, afscheidsfeestjes, sinterklaas-activiteiten en sportdagen. Altijd waren zij beschikbaar om de paar extra handen te leveren die vaak zo hard nodig zijn en waar de school zeer dankbaar gebruik van mocht maken.

Burgemeester Bruls reikte op 30 juni 2021 om 11.00 uur de Zilveren Waalbrugspeld uit aan mevrouw Debbie Hendriks-Murphy en aan mevrouw Monic Alstadt-Servaas. De uitreiking vindt plaats bij basisschool De Kleine Wereld, Newtonstraat 50, 6533 KG Nijmegen.