Datum:

Zilveren Waalbrugspeld voor W.H.C.M. (Walter) Hamers

De heer W.H.C.M. (Walter) Hamers (66) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn activiteiten als bestuurder van woningcorporatie Talis, voorzitter Raad van Toezicht N.E.C. Maatschappelijk, lid Raad van Advies RvN@ en voorzitter van de stichting Vierdaagsefeesten.

De heer Hamers neemt na 12 jaar als bestuurder afscheid van woningcorporatie Talis. De heer Hamers is een groot verbinder – hij brengt bestaande en nieuwe partijen samen om woningen betaalbaar te kunnen houden. Dit niet alleen voor bestaande huurder, maar ook voor huurders die tussen wal en schip vallen. Aan de 1e pilot Vroegsignalering leverde hij een bijdrage. Vroegsignalering is een samenwerking tussen gemeente, zorgverzekeraars, energiebedrijven, drinkwaterleveranciers en andere partijen om bewoners proactief te benaderen die betaalachterstanden hebben en hen hulp aan te bieden waardoor maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening verminderen. De heer Hamers vindt het belangrijk dat mensen in een buurt of wijk elkaar kennen en naar elkaar ‘omkijken’. Vanuit het gedachtegoed dat mensen met een kleine portemonnee ook recht hebben om te wonen op gouden plekken in de stad zijn de woongebouwen Castella en Nimbus in Nijmegen ontstaan.

De heer Hamers was bestuursvoorzitter van ‘Wij staan  voor de Wijk’ en voorzitter van de Raad van Toezicht N.E.C. Doelbewust. Dit waren de voorlopers van het huidige N.E.C. Maatschappelijk. Doelbewust. De heer Hamers zag al vroeg het belang in van wat een betaalde voetbalclub aan met name kinderen kan bieden. Activiteiten als voorlezen op school door N.E.C.-spelers, start G-voetbal (voetbal voor mensen met een handicap), ‘playing for success’ (extra lespakketten voor leerlingen die niet goed mee konden op school). Daarnaast bezochten de spelers het Kinderziekenhuis en werd het initiatief gestart ‘Scoren voor gezondheid’ dat inspeelt op het voorkomen van obesitas bij leerlingen op basisscholen in Nijmegen.

Bij RvN@ was de heer Hamers vier jaar lid Raad van Advies – ondernemers, investeerders, kennisinstellingen, studenten werken hier samen om nieuwe en bestaande initiatieven met elkaar te verbinden en door te ontwikkelen. Ook ondersteunde hij studenten en onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van hun opleiding.

Zeven jaar lang was de heer Hamers voorzitter van de Stichting ACBN Vierdaagsefeesten – de feesten zijn in deze periode meer verduurzaamd en bezoekersaantallen werden fors verhoogd waardoor ondernemers de mogelijkheid hadden om een prachtig podium te hebben voor het etaleren van hun concepten dan wel hun bedrijf te exploiteren.

Bij de stichting FAN (Friendship Albany VS – Nijmegen) is de heer Hamers sinds enkele jaren bestuursadviseur.

De heer Hamers heeft in Nijmegen vele verbindingen gelegd en kansen benut die niet alleen van meerwaarde zijn voor verschillende stichtingen en organisaties maar vooral voor Nijmegen en haar inwoners.

Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan de heer Hamers op donderdag 14 oktober 2021 om 17.00 uur. De uitreiking vond plaats bij de afscheidsbijeenkomst van woningcorporatie Talis in het Theatercafé van de Stadsschouwburg.