Datum:

Zilveren Waalbrugspelden voor Anny Horstink en Rien Heijne

Mevrouw A.M.T. Horstink (76) en de heer R.A.M. Heijne (75) zijn voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor hun jarenlange inzet voor de stedenband Nijmegen-Masaya (SSNM) en ARCA (Arte Centro Americana).

Mevrouw Horstink en de heer Heijne hebben zich drie decennia belangeloos ingezet voor de Stedenband Nijmegen-Masaya (SSNM). De heer Heijne was voorzitter van de SSNM van 1991 tot 2002. Hij heeft destijds  als voorzitter met veel energie en in nauwe samenwerking met het toenmalige stadsbestuur de stedenband vorm en inhoud gegeven. Zijn vrouw Anny Horstink stond hem daarin bij. Zij was ook actief als vrijwilliger, vooral op het gebied van de culturele samenwerking. Zij was voorzitter van de werkgroep cultuur. De werkgroep, met mevrouw Horstink als kartrekker, heeft letterlijk en figuurlijk het fundament gelegd onder Casa Cultural in Masaya. Zij ondernamen bijna ieder jaar een reis naar Nicaragua, waardoor de stedenband mede door hen werd versterkt.

Na zijn voorzitterschap bleef de heer Heijne een betrokken en professionele vrijwilliger. Samen met enkele landelijke experts, werkzaam in ontwikkelingssamenwerking en in het Nijmeegse bedrijfsleven, vormde hij het hart van de Projectadviescommissie (PAC) van de SSNM. De heer Heijne was enkele jaren voorzitter van de PAC. De heer Heijne heeft samen met mevrouw Horstink ook de stichting de ARCA opgericht. ARCA heeft drie belangrijke hoofdactiviteiten :

  • ondersteuning van kunst- en schilderlessen aan achterstandskinderen in Midden-Amerika
  • het verbeteren van de slechte situatie van kunst en kunstenaars in Midden-Amerika door aankoop van werk van kunstenaars en daarna de verkoop in Nederland.
  • het verbeteren van de positie van homo's in Nicaragua onder andere door financiële en inhoudelijke ondersteuning van LHBT’s.

Mevrouw Horstink vervult bij ARCA als voorzitter een verbindende rol. Zij heeft een groot netwerk dat dikwijls positief wordt ingezet voor ARCA en haar activiteiten. Samen hebben zij zich zeer ingespannen om een LHBT-organisatie op te richten in Nicaragua.

Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspelden uit aan mevrouw  Horstink en de heer Heijne op 26 oktober 2017 om ± 19.30 uur tijdens een bijeenkomst bij De Wereldkoks, Smetiusstraat 4, Nijmegen.