Datum:

Nieuwsbrief 10 juli 2024


 

Sluiting stadhuis

In week 30 zijn er werkzaamheden in het stadhuis, de parkeergarage en de fietsenstalling van het stadhuis. Dit betekent in de praktijk dat deze locaties van zondag 21 juli tot en met zondag 28 juli 2024 niet toegankelijk zijn. 

De hoofd elektriciteitskabel van het stadhuis en de parkeergarage wordt vervangen. De kabel is oud en moet vernieuwd worden. Als alles goed verloopt zijn het stadhuis, de parkeergarage en de fietsenstalling vanaf maandag 29 juli 2024 weer open. 


 

Vondst van de maand juli: kaart met opgenaaide Romeinse instrumenten

In aanloop naar het nieuwe Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland lichten we elke maand een vondst uit het depot uit. Mensen die bij of voor het depot werken laten hun favoriete vondst zien. Deze maand de Vondst van Marijne Magnée-Nentjes, registrator en junior depotbeheerder bij het Archeologisch Depot Gelderland.

“Mijn bijzondere vondst is deze kaart met opgenaaide Romeinse instrumenten. Er zijn er meer van, maar deze is voor mij de mooiste. Ten eerste vanwege het onderwerp zelf. Telkens weer verrast en verbaast het mij hoe verfijnd de mensen in de Romeinse wereld leefden. Zelfs hier aan de rand van het Romeinse Rijk had men kleine, precieze instrumenten ter beschikking om het leven mooier en aangenamer te maken. Wat we hier zien zijn kleine bronzen oorlepeltjes, sondes, pincetten, spateltjes en lepels voor medisch en cosmetisch gebruik. Ze werden door (reizende) artsen en rijkere Romeinen gebruikt. Gezicht en lichaam werden er mee verzorgd, bijvoorbeeld door te ontharen en crèmes en make-up aan te brengen. Artsen gebruikten ze om wonden mee te onderzoeken en medische zalven en oliën te maken.

De tweede reden is de kaart zelf. Het laat zien hoe netjes alles vroeger geordend en bewaard werd. De voorwerpen zijn ruim 100 jaar geleden in Nijmeegse grond gevonden en per groepje liefdevol met een koperdraadje op de dikke kartonnen kaart genaaid. Om te zorgen dat het instrument niet breekt zitten tussen de kaart en het voorwerp kleine stukjes kurk. Elke kaart en elk voorwerp op de kaart is genummerd zodat het een eigen beschrijving kan krijgen en teruggevonden kan worden. Tegenwoordig halen wij de voorwerpen één voor één van de kaart, maken het schoon en nummeren het. Daarna krijgt het in opslaglades een eigen plekje. Deze opslaglades zijn speciaal ingericht zodat voorwerpen zo goed mogelijk bewaard kunnen blijven. Waarbij bijvoorbeeld rekening gehouden is met de temperatuur. Zo kunnen generaties na ons er ook nog van genieten.”

Meer weten over de plannen voor het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland? Lees het op de website van Nijmegen Winkelsteeg


 

Plaatsingsleidraad reguliere laadpalen in de openbare ruimte

Volgens de verwachtingen zijn er in 2025 meer dan 1.000 publieke laadpalen nodig in Nijmegen. Daarom neemt de gemeente een aantal maatregelen:

 • Nieuwe laadpalen worden gespreid in plaats van geclusterd aangelegd. Zo worden de loopafstanden kleiner en komt er een beter dekkend netwerk. Inwoners hebben eerder aangegeven hier de voorkeur aan te geven. 
 • De plek van een nieuwe laadpaal is dus niet meer afhankelijk van de loopafstand van de 1e aanvrager, maar ook niet van de parkeerdruk.
 • De pilot met kabelgoten wordt verlengd tot 1 september 2025. Kabelmatten blijven verboden en worden niet meer gedoogd. Na één jaar wordt de pilot geëvalueerd. In de tijd dat deze pilot loopt, wordt onderzocht of er voldoende openbare laadpalen zijn.

Lees het collegevoorstel, agendapunt 4.18


 

Afvalinzameling met ondergrondse containers werkt

Bewoners, ondernemers en afvalinzamelaar Dar zijn tevreden over het inzamelen van restafval in de binnenstad in 37 ondergrondse containers. Voordelen zijn de loopafstand, toegankelijkheid, gebruiksgemak en het (24/7) kwijt kunnen van het afval.  De gemeente Nijmegen deed er onderzoek naar.

Afval naast de containers is een bekend knelpunt

Afval naast ondergrondse containers is een landelijk probleem. Ook in de Nijmeegse binnenstad staat dit als punt van overlast in het onderzoek. Het gaat om zakken restafval, grof afval en zakken met plastic verpakkingen. Behalve een vervuild straatbeeld kan dit leiden tot zwerfafval, stank en ongedierte.

Uit de evaluatie komen een aantal aanbevelingen die nog opgepakt zullen worden. De 3 belangrijkste punten:

 • Technische verbetering: voorkomen en oplossen van storingen en volle containers 
 • Registratie, monitoring en analyse: waar komen welke klachten voor en welke acties passen daarbij?
 • Communicatie en handhaving om te sturen op het aanbiedgedrag

Nieuw afvalbeleidsplan

Er wordt ook gewerkt aan een nieuw plan. Een belangrijk onderdeel hiervan is hoe de inzameling van huishoudelijk restafval in de toekomst gaat. Een van de mogelijkheden is om in heel Nijmegen over te gaan op de inzameling van restafval in ondergrondse containers. De binnenstad is niet op alle punten vergelijkbaar met andere woonwijken. Toch kan de gemeente waardevolle lessen leren uit de ervaringen van de binnenstad. 

Lees het collegevoorstel, agendapunt 4.7


 

Budgettraining Weet wat je besteedt

Vraagt u zich regelmatig in de zomer af waar uw geld is gebleven? Zou u meer geld over willen houden om ook in deze maanden leuke dingen te doen, maar weet u niet zo goed hoe? Volg dan de gratis budgettraining ‘Weet wat je besteedt’.

Deze gratis training wordt gegeven door preventiemedewerkers van de gemeente Nijmegen.

In deze training leert u meer over:

 • Financiële administratie
 • Inkomsten en uitgaven in een budgetplan
 • Omgaan met financiële verleidingen
 • Systeem in betalingen
 • en nog veel meer

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur op de donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur en vindt plaats het Stadhuis in Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6.  De data waarop de training wordt gehouden zijn: 1, 8, 15, 23, 30 augustus. 

Meedoen of vragen? preventiegeldzorgen@nijmegen.nl


 

Check ook tijdens de Vierdaagse: Ben je oke?

Ook de gemeente Nijmegen ondersteunt de campagne Ben je oké? De campagne Ben je oké? helpt om ongewenst seksueel gedrag bespreekbaar te maken. De campagne stelt de vraag: flirt jij oke? Maar blijft ook iedereen vragen om een ander te helpen als je ongewenst seksueel gedrag ziet.

Op die manier kunnen we grensoverschrijdend gedrag nog vaker voorkomen en wordt flirten, daten, dansen en genieten van muziek voor iedereen leuker.

Meer weten? Kijk benjeoke.nl/nijmegen