Datum:

Nieuwsbrief 12 juni 2024


 

Vondst van de maand

In aanloop naar het nieuwe Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland lichten we elke maand een vondst uit het depot uit. Deze maand de vondst van Cecilia. Zij is lid van de AWN, de Nederlandse Archeologievereniging. Zij laat ons een groen geglazuurd zoutschaaltje zien. 

“Elke woensdagavond zijn we als vrijwilligers van de AWN in het archeologisch depot van de gemeente aan de slag met archeologisch materiaal. We plakken en beschrijven materiaal dat al tientallen jaren geleden is opgegraven. Dit voorwerp van groen geglazuurd aardewerk viel me al direct op. De kleur vind ik prachtig en de vorm is opvallend. Het voorwerp is in scherven gevonden, er ontbreken maar een paar kleine stukjes. Eerst wist ik niet goed waarvoor het gebruikt werd: was het misschien een olielamp? Maar het bleek een zoutschaaltje te zijn uit de 17e eeuw, een soort zoutvaatje voor op tafel.

Hij is gevonden in een beerput waarin een of meerdere wc's uitmondden. Riolering bestond toen nog niet. Alles stroomde in deze put die af en toe werd leeggehaald, maar waarbij soms het een en ander bleef liggen. Ook afval uit de keuken en gebroken goed dat niet meer kon worden gemaakt of hergebruikt, werd in de beerput gegooid. De beerput waar het zoutschaaltje gevonden is, lag achter een huis aan de Vleeshouwersstraat en werd gebruikt door een rijk huishouden. Niet bijzonder rijk, maar ook zeker niet arm. Het zoutschaaltje is daarvan een bewijs.

Zout was in Gouden Eeuw (1575-1675) erg duur. In die tijd werd veel zout vanuit Frankrijk aangevoerd. Om te laten zien dat iemand zich zout kon veroorloven werd het in een schaal op tafel gezet. Zelfs schalen van zilver zijn bekend. Een zoutschaal van aardewerk is een stuk eenvoudiger, zeker als je ziet dat het een beetje een mislukt product is, want de stengel staat scheef op de voet. Hij is gemaakt in het westen van Nederland en in Nijmegen gekocht van een aardewerkhandelaar die per schip de havens langs de rivieren bezocht.”

Meer weten over de plannen voor het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland? Lees het op de website van Nijmegen Winkelsteeg Archeologisch Depot.


 

Gemeente Nijmegen wint de BNG Bank Erfgoedprijs 2024

De gemeente Nijmegen is de winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2024, met dit jaar als thema Post 65-erfgoed. Nijmegen krijgt de prijs omdat zij  als beste met haar erfgoed omgaat en de inwoners er bij betrekt. Hiermee is Nijmegen een voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland.

Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid: de BNG Bank Erfgoedprijs. De prijs stimuleert gemeenten om actief in te zetten op cultureel erfgoed, ook ter versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en economie. 


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staan onder andere de brief evaluatie uitvoeringsagenda dierenwelzijn, het woonfonds Nijmegen en de Nijmeegse woonagenda 2024-2029.

Brief evaluatie uitvoeringsagenda dierenwelzijn

De fracties van de Partij voor de Dieren, ODV, CDA, SP en GroenLinks hebben aangegeven dat zij de evaluatie van de uitvoering van het Dierenwelzijn willen bespreken. Het gesprek gaat over de vraag of we op de goede weg zijn met die uitvoering. Op basis van dat gesprek bepalen de fracties of er dingen moet worden gewijzigd. 

Woonfonds Nijmegen

Met dit voorstel wordt het in het coalitieakkoord genoemde Woonfonds opgericht, hiermee kan de crisis op de woningmarkt aangepakt worden. Tot 2030 moet Nijmegen minimaal 12.000 woningen, waarvan 2/3 betaalbaar en minimaal 30% sociaal, bouwen.
Met dit voorstel worden de selectie- en beoordelingscriteria voor de inzet van dit fonds vastgesteld en aanvullende beoordelingscriteria voor de jaren 2024 en 2025 gericht op projecten rondom wonen met zorg.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl 

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad (afmelden kan op elk moment).


 

Masterplan Romeins Verleden

Nijmegen wil haar Romeinse erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken en legt dit vast in het masterplan Romeins Verleden. In de Erfgoedstrategie 2020 is vastgesteld dat er een masterplan voor het visualiseren van de Romeinse Limes (Unesco Werelderfgoed) van Nijmegen komt. 

Afgelopen jaren heeft de gemeente samengewerkt met de provincie Gelderland en de Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen om de kansen voor toerisme en recreatie van het
unieke Romeinse verleden van de provincie vast te leggen in een plan. Ook de vindplaatsen en vele duizenden vondsten in archeologische depots en musea maken hier deel van uit. 

De projecten en plannen in het masterplan Romeins Verleden dragen bij aan het
positioneren van Nijmegen als dé Romeinse hoofdstad van ons land, aan de citymarketing
en de versterking van de toeristische en recreatieve mogelijkheden. Het
Valkhofmuseum speelt hierin een prominente rol.

Lees hier Collegevoorstel 4.3 Raadsbrief Masterplan Romeins Verleden


 

Ondernemers of organisaties: de gemeente Nijmegen wil graag uw mening horen

Ondernemingen en instellingen zijn belangrijk voor Nijmegen. Als gemeente willen we graag uw mening weten over Nijmegen als vestigingsplaats en ondernemersstad. Als ondernemer weet u als geen ander wat er goed gaat, wat er mist en wat er beter kan.

Daarom meet de gemeente Nijmegen sinds 2006 elke twee jaar de tevredenheid van Nijmeegse ondernemers via de Monitor Ondernemingsklimaat. Om een goed beeld te krijgen van hoe ondernemers het ondernemingsklimaat in Nijmegen waarderen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers en instellingen de Monitor Ondernemingsklimaat invullen. U doet toch ook mee? De Monitor Ondernemingsklimaat 2024 is bedoeld voor alle bedrijven, ondernemers, instellingen, stichtingen en verenigingen in Nijmegen. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 5 à 10 minuten. 

Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en de resultaten worden anoniem verwerkt. Meedoen kan via deze link.

Alvast bedankt voor uw medewerking.


 

Beleidsaanpak stadslogistiek

Nijmegen heeft een beleidsaanpak voor stadslogistiek opgesteld. Naar verwachting groeit de stad door naar ongeveer 200.000 inwoners. Dit betekent dat steeds meer mensen zich gaan verplaatsen in een steeds kleiner wordende omgeving. Om te voorkomen dat Nijmegen vastloopt, wordt ingezet op een mobiliteitstransitie.

Mobiel is niet alleen een voorwaarde om mee te kunnen doen aan de samenleving en om mensen en goederen van a naar b te kunnen brengen. Het betekent ook dat we mobiliteit veel meer verbinden met de andere opgaven waarvoor we staan, zoals wonen, klimaatvraagstukken (wateroverlast, warmte) en de energietransitie. 

Lees hier Collegevoorstel 4.10 Beleidsaanpak stadslogistiek