Datum:

Nieuwsbrief 19 juni 2024


 

Antidiscriminatie-agenda

De gemeente wil samen met Nijmeegse inwoners en organisaties aan de slag om discriminatie in de stad aan te pakken. Nijmegen wil een zorgzame en veilige stad zijn voor iedereen waarin (ernstige) overlast, crimineel en gevaarlijk gedrag van personen of groepen, wordt bestreden en voorkomen.

De meldingscijfers uit 2023 van de antidiscriminatie-voorziening (ADV) Vizier laten zien dat er vooral wordt gediscrimineerd op herkomst, huidskleur, handicap/chronische ziekte en geslacht. 
Discriminatie is een gevoelig onderwerp en daarom is het belangrijk om de aanpak ervan samen met de stad en onze inwoners op te pakken. De voortgang en resultaten van de gesprekken die worden gevoerd, worden vastgelegd in de Antidiscriminatie-agenda.

Lees hier Collegevoorstel 4.3 Op weg naar een antidiscriminatie-agenda


 

Ziet u zichzelf als lhbtiq+ persoon?

Woont u in Nijmegen en bent u 16 jaar of ouder? Dan nodigen we u uit om uw ervaringen in de stad te delen! Hoe is het bijvoorbeeld om als lhbtiq+ persoon in Nijmegen te wonen? En wat zou de gemeente moeten doen om de acceptatie van lhbtiq+ personen in Nijmegen te vergroten? 
U zou ons erg helpen met het invullen van de vragenlijst. Dat kan door op deze link te klikken. Alle informatie uit de vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat de resultaten nooit te herleiden zijn tot u als persoon.


 

Veilig internetten tijdens Cybercrime festival

Op zaterdag 15 juni kon het hele gezin leren over veilig internetten tijdens het Cybercrime familiefestival in de bibliotheek. Burgemeester Bruls huldigde ter plekke de top 3 HackShield Cyber Agents van Nijmegen. Zij waren de afgelopen tijd de 3 besten in het spelen van de online game HackShield. In deze game leren kinderen van 8-12 jaar over veilig internetten. 
Kijk voor meer informatie op nijmegen.nl/hackshield


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de besluitronde staat centraal. De Politieke Avond start om 19.30 uur. Deze avond bespreekt de gemeenteraad het koersdocument 2025 en het raadsvoorstel 1ste voortgangsmonitor 2023. In het koersdocument geeft het college aan waar we staan, welke grote ontwikkelingen er zijn en waar extra inzet nodig is om de veerkracht van de stad te vergroten. Lees hier het koersdocument.

De vergadering van de raad is hier live te volgen of later terug te kijken: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/3d1a27c4-7b8d-4610-a090-15bc7cd8e034

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier  abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad (afmelden kan op elk moment).


 

Haalbaarheidsonderzoek Energyhub

De gemeente werkt samen met andere partijen aan een Energyhub waarbij zonne-energie wordt uitgewisseld tussen woonwijken (zonnepanelen op daken) en bedrijven. De opgewekte energie is bedoeld voor de bewoners van ongeveer 10.000 (sociale) huurwoningen. Bedrijven in de buurt, waaronder NXP, kunnen het overschot gebruiken tegen een vergoeding aan de huurders. 
Zonne-energie draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelen. Daarnaast kan het project zorgen voor vermindering van energiearmoede en onzekerheid over de energierekening bij huurders vanwege de vaste vergoeding voor zonne-energie.

De eerste stap van dit project is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek door betrokken partijen, te weten Stichting Economic Board regio Arnhem-Nijmegen, NXP Semiconductors Netherlands BV, gemeente Nijmegen, Stichting Portaal, Stichting Talis en Stichting Woonwaarts.
Bij de opwek is het idee om zonnepanelen te plaatsen op ongeveer 10.000 daken van woningcorporaties, op bedrijven in de Winkelsteeg en eventueel op koopwoningen of woningen van particuliere verhuurders.  Onderzocht wordt welke aanpassingen in het stroomnetwerk en welke voorzieningen nodig zijn, zoals batterijen of software voor digitale energiesystemen.

Lees hier Collegevoorstel 4.7 Co-financiering en samenwerkingsovereenkomst Smart Energy Hub Nijmeegse wijken en bedrijven in balans


 

Mogelijkheden voor ondernemers op Winkelsteeg

Binnenkort openen de deuren naar twee unieke locaties in het vernieuwende Winkelsteeg, speciaal voor (sociale/maatschappelijke) ondernemers. Het voormalige clubgebouw ‘Voor Anker’ en de voormalige kleedruimten in Park Winkelsteeg wachten op creatieve inbreng.

Of u nu droomt van een pop-up koffiecafé, een inspirerende yogaruimte of een plek voor uw innovatieve idee, dit is uw kans.

Wij bieden deze bijzondere ruimtes ‘kosteloos’ aan voor maximaal 8 jaar, in het belang van de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg. Natuurlijk zijn er enkele voorwaarden om de sleutel te ontvangen.

Bent u de flexibele ondernemer die wij zoeken? Kom dan langs op donderdag 27 juni van 18:00 – 20:00 uur bij ‘Voor Anker’ (Winkelsteegseweg 215) en laat u door de locaties en de verhalen van de plek inspireren voor nieuwe tijdelijke initiatieven. Aanmelden kan via winkelsteeg@nijmegen.nl, kijk voor meer informatie op de website van Winkelsteeg


 

Voortgangsbrief Bomenplan 2023

In de voortgangsbrief Bomenplan 2023 meldt het college de stand van zaken van de Uitvoeringsagenda bomen. Deze uitvoeringsagenda is eind 2021 vastgesteld. Een van de doelen van het Bomenplan is het aanplanten van 1.000 nieuwe bomen in Nijmegen, waarvan 675 in de bestaande stad en 325 in de Waalsprong.

Nieuwe bomen in bestaande stad en Waalsprong

In 2023 zijn 696 nieuwe bomen aangeplant in de stadsdelen Nijmegen-Midden en
Nijmegen-Zuid en in Nijmegen-Oud-West en Nieuw-West. Dit najaar komen er nieuwe bomen in het centrum en Nijmegen-Oost. 

In de Waalsprong zijn 143 bomen aangeplant. Door de vertragingen in de bouw is er ook minder openbare ruimte aangelegd en zijn er dus ook minder bomen geplant. De gemeente onderzoekt of het eerder aanplanten van bomen in de openbare ruimte een mogelijkheid is.

Lees hier Collegevoorstel 3.1 Voortgangsbrief Bomenplan 2023


 

Help onze website te verbeteren

Doe mee en help de gemeente Nijmegen! We zoeken inwoners die willen helpen om onze website te testen en te verbeteren. Het kost maar een paar minuten van uw tijd.
Uw feedback is waardevol om ervoor te zorgen dat onze website gemakkelijker te gebruiken is voor iedereen. Heeft u interesse om mee te doen? Ga naar https://shorturl.at/wAKNT


 

Identificatieplaatje uit Tweede Wereldoorlog

Een bijzonder verhaal uit het verleden! In Nijmeegse grond worden nog steeds resten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, zoals het identificatieplaatje van Jan Rutger de Geest. Hij was een Nederlandse militair en verzetsstrijder die zijn leven riskeerde om anderen te helpen. Ontroerend om te zien hoe zijn dochter, José Teunissen-de Geest, nu eindelijk dit persoonlijke stukje geschiedenis in handen heeft. Laten we hun verhaal en de herinnering aan alle dappere mensen van toen blijven eren. 


 

Paspoort of ID-kaart: maak uw afspraak op tijd

Heeft u binnenkort een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig? Vraag deze dan op tijd aan! We verwachten extra drukte bij de gemeente Nijmegen. En ook al zetten we extra medewerkers in dan nóg kunnen de wachttijden oplopen.

Vanaf dit jaar verwachten we een stijging in het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. In 2014 is de geldigheidsduur van deze documenten aangepast van 5 naar 10 jaar. Dat zorgde ervoor dat er tussen 2019 en 2024 weinig nieuwe documenten zijn aangevraagd. Vanaf dit jaar verlopen de eerste documenten en verwachten we een piek in de aanvraag van reisdocumenten. Maak daarom op tijd een afspraak via nijmegen.nl/paspoort of via nijmegen.nl/idkaart