Datum:

Nieuwsbrief 26 juni 2024


 

Speelplekken in Nijmegen rookvrij

Op steeds meer speelplekken in Nijmegen ziet u de tegel van de Rookvrije Generatie. De gemeente Nijmegen maakt alle 350 openbare speelplekken rookvrij.

Bij veel speelplekken liggen inmiddels rookvrij tegels en de komende tijd volgen de laatste speelplekken. Ook hangen er op een aantal speelplekken spandoeken gemaakt met tekeningen en slogans van kinderen. Zoals bijvoorbeeld in het Westerpark. Daar maakten kinderen van de kinderraad van Basisschool de Aquamarijn tekeningen en bedachten slogans voor een spandoek. 
Ze willen graag rookvrij kunnen spelen, want, zeggen ze: “Als kinderen mensen zien roken, gaan ze het misschien wel nadoen\”, “Het is niet goed dat sigaretten in de natuur komen” en “Het is slecht als kinderen rook inademen”.

Nijmegen is samen met Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen aangesloten bij de Rookvrije Generatie. De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Kijk voor meer informatie op de website van de Rookvrije generatie.


 

Informatiemarkt gemeentelijke adviescommissies

De adviescommissies van de gemeente geven advies aan het college van burgemeester en wethouders over gezondheid, wonen, onderwijs, ouderen, jeugd, diversiteit, armoede en welzijn. Op 12 september 2024 is er een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u met leden van de adviescommissies in gesprek gaan over onderwerpen die u belangrijk vindt. Ook kunt u bekijken of het werk van de adviescommissies iets voor u is.

Datum: 12 september 2024
Tijd: 18.00 – 20.00 uur
Locatie: stadhuis. Korte Nieuwstraat 6 Nijmegen

U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst.


 

Stadshopper

De gratis elektrische Stadshopper stopt op 30 juni 2024. De Stadshopper rijdt met een vaste route langs 8 haltes in de binnenstad, waaronder het station. De Stadshopper is een pilot en is bedoeld om te onderzoeken of stap-op-stap-af-vervoer een goed alternatief is voor bezoekers die normaal gesproken met de auto, bus of niet naar de binnenstad komen. De pilot wordt na de zomer geëvalueerd. 


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staan onder andere het raadsvoorstel Nijmegen Centrum – Binnenstad – 16 (Molenpoortpassage) en instemming huurovereenkomst openbare beheerde fietsenstalling, de Nijmeegse reparatie revolutie en het debatstuk long/post Covid.

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Centrum - Binnenstad - 16 (Molenpoortpassage) en instemming huurovereenkomst openbare beheerde fietsenstalling

De Molenpoortpassage (winkelcentrum) wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komen nieuwe winkels, horeca en flexibele werkplekken en 415 tot maximaal 435 woningen. Het college stelt ook voor dat op die plek een openbare beheerde fietsenstalling voor ongeveer 450 fietsen voor bezoekers wordt gebouwd die in eigendom blijft van de projectontwikkelaar. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het huren van die fietsenstalling.

Debatstuk long-post Covid

De fracties van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en de PvdA willen in gesprek met andere fracties en het college over de mogelijkheden voor meer en een bredere erkenning voor de long- en post Covid ziekte, zodat deze patiënten ook in de gemeentelijke voorzieningen beter worden geholpen. Het college geeft aan de signalen niet te herkennen dat beschikbare voorzieningen slecht worden gevonden. Bovengenoemde fracties krijgen echter signalen vanuit inwoners dat de zorg voor deze patiënten niet altijd goed verloopt. Volgens de fracties verdienen ook deze mensen goede, toegankelijke zorg en de ondersteuning die zij nodig hebben om hun leven snel weer op te kunnen pakken.

Debatstuk De Nijmeegse Reparatie Revolutie

De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren willen in gesprek met de andere fracties en het college over het debatstuk ‘De Nijmeegse Reparatie Revolutie’. Zij willen verschillende voorstellen bespreken om de reparatiesector in Nijmegen te versterken en te ondersteunen, met als doel een bijdrage te leveren aan de overgang naar een circulaire economie.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad (afmelden kan op elk moment).