Datum:

Nieuwsbrief 27 september 2023


 

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties in 2024 maximaal 600 euro

In 2024 kunnen vrijwilligersorganisaties maximaal 600 euro subsidie aanvragen. Met dit geld kunnen kosten zoals werving, scholing en waardering voor vrijwilligers betaald worden. Voor vrijwilligerswaardering in de vorm van een festiviteit is de subsidie maximaal 300 euro. 

Het doel van deze subsidie is het ondersteunen van vrijwilligerswerk in onze gemeente. De subsidie wordt volgend jaar met 100 euro verhoogd om tegemoet te komen aan de inflatie. En omdat in 2022 het budget voor deze subsidie niet is opgemaakt, waardoor er ruimte is om het maximale bedrag volgend jaar te verhogen. 

Vraag hier de subsidie voor 2023 aan.

Het collegevoorstel 4.13  Beleidsregel Vrijwilligersfonds Gemeente Nijmegen 2024 leest u hier. 


 

Media onderzoek

De gemeente doet elke 4 jaar onderzoek naar welke middelen (= media) Nijmegenaren gebruiken om gemeentelijke informatie te krijgen. Met de uitkomsten uit deze onderzoeken kan de gemeente haar communicatie verbeteren en beter aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van inwoners. 

Uit het meest recente onderzoek blijkt dat de gemeentepagina in De Brug het meest bekend is bij de Nijmegenaren (72%), en door bijna één derde van de inwoners (29%) maandelijks of vaker wordt  gelezen. Deze digitale gemeentelijke nieuwsbrief is bij 31% van de Nijmegenaren bekend, en wordt door 14% van de inwoners maandelijks of vaker gelezen. De social mediakanalen van de gemeente bereiken samen iets minder dan de helft van de Nijmegenaren (43%).
Met alle kanalen die worden ingezet, kan de gemeente 82% van de Nijmegenaren bereiken.

Ook komt er uit het onderzoek per groep belangrijke informatie naar voren. Zo hebben werkende Nijmegenaren een voorkeur voor de online nieuwssite (zonder sociale media, 58%), gevolgd door sociale media (44%) en de papieren krant (37%), en zien we dat de papieren krant belangrijker wordt naarmate de leeftijd toeneemt. Van 18-19 jarigen wil 16% in de toekomst de papieren krant als een mediabron voor nieuws over Nijmegen gebruiken, terwijl dit 75% is voor 70-plussers. 

Het collegevoorstel 3.3 Mediaonderzoek 2022/2023 leest u hier.


 

Politieke avond

Vanavond is het Politieke Avond en de besluitronde staat centraal. De Politieke Avond start om 19.30 uur. U kunt de besluitronde bijwonen in het stadhuis of online volgen via nijmegen.nl/gemeenteraad. 
Op de agenda staan onder andere het raadsvoorstel voorstel tot wijziging verordening parkeerbelastingen 2023, het raadsvoorstel gelijkwaardige kansen in het onderwijs en het debatstuk maatgericht armoedebeleid.

Raadsvoorstel voorstel tot wijziging verordening parkeerbelastingen 2023

Het college stelt voor om 24/7 betaald parkeren in te voeren in de Benedenstad (met uitzondering van het afgesloten gebied), met als doel meer ruimte en rust voor de bewoners en hun bezoekers. Een parkeerkaart gaat hier 30 euro per dag kosten. Voordat dit ingevoerd kan worden, moet de huidige verordening worden aangepast. En de gemeenteraad moet daar eerst een besluit over nemen.

Raadsvoorstel gelijkwaardige kansen in het onderwijs 

Dit voorstel is onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen om te komen tot kansengelijkheid in het onderwijs. Het college pleit voor een aanpak waarmee iedereen kan meedoen, kan groeien en hulp kan krijgen.

De vergadering van de raad is live te volgen of later terug te kijken. 

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. Aanmelden kan via griffie@nijmegen.nl (afmelden kan op elk moment).
 


 

Meldpunt Wet Goed Verhuurderschap

De gemeente gaat het meldpunt voor de Wet goed verhuurderschap onderbrengen bij Stichting Huurteams Nijmegen (SHN). Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (Wgv) ingegaan als reactie op problemen op de huurmarkt zoals discriminatie, intimidatie en bedreiging, hele hoge huren, hoge servicekosten en onrechtmatige huurcontracten. De Wgv is bedoeld om deze ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan. 
Eén van de manieren om dit te doen, is het instellen van een meldpunt. In Nijmegen wordt dit meldpunt ondergebracht bij Stichting Huurteams Nijmegen, die al jaren actief zijn in het ondersteunen van huurders. 

Het collegevoorstel 4.1 Meldpunt Wet Goed Verhuurderschap leest u hier 


 

Enkele straten in centrum binnenkort vanaf 18 uur dicht

De gemeente sluit de van Welderenstraat, de Arksteestraat, de Tweede en Eerste Walstraat en de kop van de Molenstraat ’s avonds en ’s nachts af voor autoverkeer.  Afgelopen jaar is er al een pilot geweest met de afsluiting. Er is nu een  verkeersbesluit genomen waarbij het college van B&W ook nog een keer naar de aanvangstijd heeft gekeken. De begintijd wordt 18.00 uur. De start van de afsluiting is waarschijnlijk medio november.

In de van Welderenstraat en de Tweede en Eerste Walstraat wordt vaak te hard gereden door auto’s. Ook ervaren bewoners en ondernemers in hun omgeving diverse soorten overlast.  Eind 2022/begin 2023 is een proef uitgevoerd om het gebied af te sluiten om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het gebied te vergroten. Uit de evaluatie van de proef bleek dat het leefklimaat flink verbeterde. 

Na het besluit in juni 2023 om de straten permanent af te sluiten voor autoverkeer ’s avonds reageerde een aantal ondernemers. Enkelen vrezen omzetverlies. Het college van B&W kiest toch voor afsluiting, vanaf 18 uur, omdat er naast ondernemers die tegen zijn, ook een grote groep ondernemers (circa 66%) voor de afsluiting is. Net als veel bewoners en bezoekers van de stad.

Ondernemers die economisch benadeeld worden kunnen een beroep doen op nadeelcompensatie. Het college wil het verkeersbesluit nu snel uitvoeren. Het (ontwerp)verkeersbesluit ligt binnenkort 6 weken ter inzage voor zienswijzen. Als er geen bezwaren tegen het verkeersbesluit zijn, start  in november de afsluiting.  Ondernemers en bewoners kunnen ontheffingen krijgen om tijdens de sluitingstijden te kunnen parkeren in  het gebied. De regels hiervoor zijn opgenomen in de beleidsregels ontheffingen.

Lees meer: 4.8 Beantwoording ondernemersbrieven en artikel 39 vragen inzake avond- en nachtafsluiting Van Welderenstraat, Molenstraat, Arksteestraat en Tweede- en Eerste Walstraat.