Datum:

Nieuwsbrief 29 mei 2024


 

Help onze website te verbeteren

Doe mee en help de gemeente Nijmegen! We zoeken inwoners die willen helpen om onze website te testen en te verbeteren. Het kost maar een paar minuten van uw tijd.
Uw feedback is waardevol om ervoor te zorgen dat onze website gemakkelijker te gebruiken is voor iedereen. Heeft u interesse om mee te doen? Klik hier om mee te doen aan het onderzoek.


 

6 juni: Verkiezingen voor Europees parlement

Donderdag 6 juni 2024 kunt u naar de stembus voor de verkiezing voor het Europees Parlement. Uw stem is belangrijk. Door te stemmen heeft u invloed op de besluiten van het Europees Parlement.

De drie belangrijkste taken van het Europees Parlement zijn:

  • controleren of uw belastinggeld goed wordt besteed; vaststellen van de begroting van de Europese Unie 
  • beschermen van uw belangen in de Europese Unie: controleren van de activiteiten van de Europese Unie
  • verbeteren, aannemen of afwijzen van Europese wetten, deze wetten kunnen ook invloed hebben op uw dagelijks leven

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement is een keer in de vijf jaar. Inwoners van alle lidstaten van de Europese Unie kiezen tijdens deze verkiezing de leden die hen vertegenwoordigen in het Europees Parlement.

Meer weten over de verkiezingen? Kijk op nijmegen.nl/verkiezingen.


 

Godenpijler verplaatst

Deze week verdwijnt de godenpijler voor enige tijd van het Kelfkensbos. Dit kunstwerk van Ram Katzir en Rutger Fuchs gaat  vanwege de werkzaamheden op het plein en kans op beschadigingen naar een opslag. Daar wordt het ook gerestaureerd.

De experts van Meesters In demonteren stuk voor stuk de platen van het kunstwerk. De schildpad die bovenop het kunstwerk hoort  is een paar weken geleden al naar de opslag gegaan. De godenpijler komt naar verwachting in 2026 terug op het plein bij de definitieve inrichting van Kelfkensbos.
 


 

Nieuw! Rotonde Vredenburgplein

De rotonde bij de Waterstraat, de Marialaan, Voorstadslaan en de Industrieweg heeft een naam gekregen: Vredenburgplein. Maandag 27 mei is het straatnaambord ook officieel geplaatst. Met een knipoog naar het verleden.

De rotonde krijgt een naam met geschiedenis. Vredenburg was een voormalige buitenplaats uit de achttiende en negentiende eeuw. Deze bevond zich rondom de plek waar nu het Vredenburgplein ligt. Het idee voor de naam kwam van de Nijmeegse straatnamenspecialist Rob Essers.

Buitenplaats

Een buitenplaats was meestal een landhuis of boerderij met een aangelegd landgoed er omheen, waar rijke inwoners van steden in de zomer woonden. In een schepenprotocol van 7 januari 1707 werd buitenplaats Vredenburg als volgt omschreven: “Seker huijs hoff en bijgehorig moesland groot ongeveer anderhalven mergen, genaemt Vredenburgh, …)”. Het gaat hier dus om een huis met bijbehorend stuk grond waarop groente werd verbouwd. Met ‘huijs hof’ zou een hofstede bedoeld kunnen worden, want dat is een andere naam voor een buitenplaats. ‘Morgen’ is een oude oppervlaktemaat. Het verwijst naar een gebied dat in een ochtend kon worden geploegd.

Villa Vredenburg

En nog een Vredenburg: In 1898 werd de villa op de hoek van de Voorstadslaan en de Waterstraat Villa Vredenburg genoemd. Het is niet bekend waar de naam Vredenburg precies naar verwijst. Misschien is het genoemd naar de Vrede van Nijmegen (1678-1679).


 

Onderzoek toegankelijkheid

De toegankelijkheid in Nijmegen voor mensen met een beperking kan op een aantal punten beter. Dat blijkt uit een onderzoek waar onder andere deze doelgroep aan heeft meegedaan. Het onderzoek werd aangekondigd in de startnotitie voor het beleid over toegankelijkheid die in 2023 werd vastgesteld.

De uitkomsten van het onderzoek zijn de basis voor een aantal vervolgstappen die de toegankelijkheid in de stad en in de gemeentelijke dienstverlening moeten verbeteren. Zo staat dit onderwerp hoog op de agenda bij fysieke projecten zoals de herinrichting van straten en de toegankelijkheid van gebouwen, maar ook als het gaat om gemeentelijke processen. Ook deze moeten voor iedereen begrijpelijk zijn. 

Daarnaast komt er een werkgroep toegankelijkheid waar ook ervaringsdeskundigen deel uit van gaan maken. 

Lees hier collegevoorstel 4.2 Vervolg toegankelijkheid


 

Starterslening

De starterslening is speciaal voor mensen die hun eerste woning willen kopen. De afgelopen 4 jaar is hier goed gebruik van gemaakt, maar de middelen raken op. Zeker nu in de huidige huizenmarkt is dit hard nodig voor koopstarters. Daarom willen we de komende 2 jaar doorgaan met de starterslening.

De starterslening is onderdeel van het vastgestelde woonbeleid in de uitvoeringsagenda van 2020-2024. Omdat we koopstarters ook in de toekomst willen helpen met het kopen van hun eerste woning wordt deze regeling in het nieuwe voorgestelde woonbeleid 2024-2029 voortgezet. Op deze manier dragen we bij aan onze ambitie om een stad te zijn met een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de vraag van alle nieuwe en bestaande bewoners. We willen voldoende goede woningen voor studenten en starters hebben en we zorgen ervoor dat de leefbaarheid in de wijken op orde is. Zo kunnen we in ieder geval de komende 2 jaar mensen een steuntje in de rug geven bij het kopen van hun eerste woning.

Lees hier collegevoorstel 4.11 Verstrekken middelen voor het continueren van de Starterslening