Datum:

Nieuwsbrief 3 juli 2024


 

Vanaf 13 juli banken langs Via Gladiola

De 4daagse komt er weer aan en we hopen dat u ernaar uitkijkt. We willen dit jaar anders omgaan met de Via Gladiola dan voorgaande jaren. Dit jaar mag u vanaf zaterdag 13 juli stoelen, banken en andere markeringen op de groenstroken langs de Via Gladiola/Sint Annastraat plaatsen om te gebruiken bij de intocht. Alles wat voor deze datum is neergezet, wordt verwijderd.


 

Kraampakket

In Nijmegen hebben we verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Een van deze regelingen is een medisch kraampakket. Voor ouders die niet aanvullend verzekerd zijn en geen geld hebben om de spullen te kopen, zorgt de gemeente er vanaf nu voor dat verloskundigen een gratis medisch kraampakket kunnen geven als dat nodig is.

Heeft u geldzorgen of kent u iemand met geldzorgen? Op tijd hulp zoeken geeft rust. Meer weten? nijmegen.nl/geldzorgen


 

Nieuwe look Valkhofpark

Komende jaren gaat de gemeente het Valkhofpark restaureren en opknappen. Daarvoor is een ontwerp gemaakt met herstel van de (burcht)muren, een nieuwe  entree, beplantingen en faciliteiten voor verlichting en evenementen. Woensdag 10 juli is er van 17.00 tot 19.00 uur een inloop in het stadhuis voor vragen over vergunningen en het ontwerp.

Het is een bijzondere klus: het park is een rijksmonument dat op verschillende manieren beschermd is. Hier zit ruim 2000 jaar geschiedenis in de bodem. Vandaar dat we voorzichtig moeten zijn en dat niet alles kan. Tegelijk is het park een levendige plek die veel bezoekers trekt vanwege de natuurlijke omgeving met prachtig uitzicht, de historische gebouwen en de evenementen.

In 2022 presenteerde de gemeente het ontwerp. We zijn nu zover dat we richting uitvoering kunnen. We verwachten in 2026 met de renovatie te starten. Dat lijkt misschien lang te duren maar voor zo’n speciale plek duurt het een tijd voor vergunningen rond zijn en het archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Na verschillende onderzoeken en adviezen zijn er verschillende vergunningen aangevraagd en de eerste ontwerpmonumentenvergunning is op 19 juni gepubliceerd. In juli verwachten we ook de publicatie van een omgevingsvergunning en de rooivergunning. 

We houden u hiervan op de hoogte 

Via Mijnwijkplan vindt u de informatie over de plannen en hoe u kunt reageren en/of bezwaar kunt maken.


 

Meer fietshelmen op en minder hersenletsel door aanpak regionale partners

Zo’n 60% minder kans op ernstig letsel en zo’n 70% minder kans op dodelijke hoofd-/hersenletsel bij een botsing of val als je op de fiets zit. Het enige wat hiervoor nodig is, is een fietshelm. Daarom stimuleren verschillende partijen, waaronder de gemeente Nijmegen, het gebruik van een fietshelm. Zij ondertekenden vandaag een convenant om dit gebruik te stimuleren. Zij hopen dat meer partijen en regio’s aansluiten zodat het dragen van een fietshelm steeds normaler wordt. 

De focus ligt op de risicogroepen kinderen, ouderen en elektrische fietsers. Het doel is dat binnen 3 jaar 50% van deze fietsers in de regio een fietshelm draagt en dat er 50% minder ernstig hersenletsel is bij fietsers die als patiënt worden opgenomen in ziekenhuizen in de regio. 

Aanpak: voorlichting en bewustwording, toegankelijkheid, onderzoek en evaluatie

Om de doelstellingen te behalen, wordt ingezet op voorlichting en bewustwording, onder andere met een campagne, en het stimuleren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van fietshelmen, bijvoorbeeld door een subsidie voor aankoop van een fietshelm. Ook wordt er (gedrags)onderzoek gedaan naar de effectiviteit van maatregelen die fietshelmgebruik moeten stimuleren en een evaluatie van de impact op fietsveiligheid, inclusief een nulmeting. 


 

Politieke Avond

Vanavond is het Politieke Avond en de besluitronde staat centraal. De Politieke Avond start om 14.00 uur en dit is de laatste Politieke Avond voor het zomerreces. U kunt de besluitronde bijwonen in het stadhuis of online volgen via nijmegen.nl/gemeenteraad. 
Op de agenda staan onder andere de Nijmeegse Woonagenda 2024-2029, het Woonfonds en het voorstel investerings- en exploitatiebesluit parkeergarage Winkelsteeg.

Raadsvoorstel woonfonds Nijmegen

Met dit voorstel wordt het in het coalitieakkoord genoemde Woonfonds opgericht, hiermee kan de crisis op de woningmarkt aangepakt worden. Tot 2030 moet Nijmegen minimaal 12.000 woningen bouwen, waarvan 2/3 betaalbaar en minimaal 30% sociale huur/koop.
De selectie- en beoordelingscriteria voor de inzet van dit fonds worden vastgesteld en de aanvullende beoordelingscriteria voor de jaren 2024 en 2025 gericht op projecten rondom wonen met zorg. De gemeenteraad neemt hier naar verwachting een besluit over.

Brief evaluatie uitvoeringsagenda dierenwelzijn

De fracties van de Partij voor de Dieren, ODV, CDA, SP en GroenLinks hebben aangegeven dat zij de evaluatie van de uitvoering van het Dierenwelzijn willen bespreken. Het debat gaat over de vraag of we op de goede weg zijn met die uitvoering. 

De vergadering van de raad is hier live te volgen of later terug te kijken

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad (afmelden kan op elk moment).