Gemeente Nijmegen

Diensten

Laag inkomen, uitkering, vergoedingen

Overzichtspagina met o.a. uitkering, meedoenregeling, busvoordeelabonnement, bijzondere bijstand, inkomenstoeslag, aanvullende zorgverzekering, hulp schulden

Lees meer

Werken bij gemeente Nijmegen

Vacatures en stages bij de gemeente Nijmegen

Lees meer

Uittreksels en verklaringen

Overzichtspagina voor uittreksels. Onderwerpen zijn o.a. uittreksel burgerlijke stand, uittreksel basisregistratie personen, verklaring omtrent gedrag (VOG)

Lees meer

Rijbewijs

Op deze pagina vindt u onder andere: aanvragen/verlengen, gezondheidsverklaring, buitenlands rijbewijs omwisselen, vermissing melden

Lees meer

Afspraak maken met de gemeente

Maak een afspraak als u langs moet komen om iets aan te vragen

Lees meer

Bouwen en wonen

Overzichtspagina. Onderwerpen zijn slopen, (ver)bouwen, duurzaam wonen, bouwmaterialen melden, opkoopbescherming, verkameren, bodem en water

Lees meer

Melden aan de gemeente

Meld & Herstel, gevonden voorwerpen, fraude, zwerfdieren, rioolverstopping

Lees meer

Zorg en hulp

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hulp bij het huishouden of vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassing, beschermd wonen, mantelzorg, maatschappelijke zorg, sociaal raadslieden, dyslexie

Lees meer

Vergunningen

Zaken waarvoor u toestemming van de gemeente nodig heeft of die u moet melden

Lees meer

Belastingen

Overzichtspagina voor de gemeentelijke belastingen. Onderwerpen zijn o.a. Belastingaanslag betalen, onroerendezaakbelasting (OZB en WOZ), Afvalstoffenheffing

Lees meer

Trouwen, partnerschap, scheiden

Overzichtspagina. Onderwerpen zijn huwelijk of partnerschap melden, trouwambtenaren, trouwen in het buitenland, scheiding melden, huwelijksbevoegdheid

Lees meer

Subsidies

Overzichtspagina met alle gemeentelijke subsidies. Er zijn o.a. subsidies voor sport, cultuur, ondernemen, duurzame maatregelen, onderwijs, inkomen

Lees meer

Wijken

Wijkindeling, wijkregisseurs wijkplannen, Mijn Wijkplan, speeltuinen, ommetjes

Lees meer

Ondernemen

Overzichtspagina. Onderwerpen zijn o.a. OndernemersPunt, bbz, subsidie, Power2Nijmegen, advies circulair ondernemen, bedrijf starten, inkoop en aanbesteding

Lees meer

Archeologie

Archeologisch onderzoek, melden van vondsten, depot

Lees meer

Evenementen

Melden, vergunning, locaties, materialen, kalender

Lees meer

Geboorte en overlijden

Aangifte geboorte, aangifte overlijden, achternaam kiezen, erkennen kind

Lees meer

Paspoort en identiteitskaart

Op deze pagina vindt u onder andere: paspoort of identiteitskaart aanvragen, reizen met kinderen, vluchtelingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort

Lees meer

Parkeren, verkeer en vervoer

Parkeren, vergunningen, fietsenstallingen, wegwerkzaamheden, elektrisch rijden

Lees meer

Vierdaagse

afval, afsluitingen, gevonden voorwerpen, klachten, parkeren, OV, vergunningen tijdens de 4Daagse en Vierdaagsefeesten

Lees meer

Verhuizen

Op deze pagina vindt u onder andere: verhuizing doorgeven, emigreren, verhuizen vanuit het buitenland, rni, briefadres, inburgeren

Lees meer

Afval

Informatie over afval scheiden, afval ophalen en afval wegbrengen en over bladkorven. Nee / ja-sticker aanvragen.

Lees meer

Sport

Overzichtspagina. Onderwerpen zijn o.a. Nijmeegs sportaanbod, wijksport, sportzaal of –veld huren, beweegroutes, buurtsportcoaches

Lees meer

Energieloket: energie besparen

Bezoek Energieloket Nijmegen voor tips, advies en subsidies over energiebesparing en duurzaam wonen. Krijg advies en ontdek wanneer uw wijk aardgasvrij wordt.

Lees meer

Zoeken in archief website

Zoeken op archiefweb

Lees meer

Groen inrichten

Overzichtspagina voor groen in Nijmegen. Onderwerpen zijn buurtmoestuin aanleggen, geveltuin aanleggen en boomspiegel beplanten

Lees meer

Klacht, bezwaar en beroep

Overzichtspagina. Onderwerpen zijn klacht over de gemeente, mening geven over plannen of besluiten (zienswijze), bezwaar maken en discriminatie melden

Lees meer

Monumenten

Overzichtspagina. Onderwerpen zijn o.a. monumentenlijst, soorten monumenten, verbouwen en onderhouden, financiële steun, monumentenschildje

Lees meer

Onderscheidingen

Kinderlintje, Nijmegenaar van het jaar, Zilveren Waalbrugspeld,

Lees meer

Onderwijs en kinderopvang

Overzichtspagina. Onderwerpen zijn o.a. leerlingenvervoer, tips voor nieuwe studenten, SMI-vergoeding, kinderopvang, basisschool aanmelden, stoppen met school

Lees meer

Factuur indienen

U wilt de gemeente Nijmegen een factuur sturen

Lees meer

Gemeentegids Nijmegen

Informatiegids met algemene artikelen over o.a. verhuizen, verbouwen, burgerzaken en adressen van organisaties en verenigingen

Lees meer

Gebruik gemeentewapen en logo

U vraagt toestemming om het gemeentewapen en gemeentelogo te gebruiken

Lees meer

Gemeente aansprakelijk stellen

Vergoeding van schade die is ontstaan door schuld van de gemeente.

Lees meer

Verkiezingen

Overzichtspagina met informatie over stempas, kiezerspas, machtigen, stemmen vanuit het buitenland, stemhulp, overzicht stembureaus

Lees meer

Kunst op straat

Overzicht van kunstwerken en plekken waar ze zijn, kunstenaars die ze gemaakt hebben, en kunstroutes in de stad.

Lees meer

Regionaal Archief Nijmegen

Zoeken in archieven en collecties van Nijmegen en de regio.

Lees meer

Wet open overheid

Informatie over de Wet open overheid (Woo) en openbare informatie aanvragen

Lees meer

Verbonden partijen

Partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft

Lees meer

Privacy

Hoe de gemeente Nijmegen omgaat met persoonsgegevens en welke privacyrechten u hebt

Lees meer