Openbare besluitenlijst 10 oktober 2017

Openbare besluiten van de vergadering van het college van burgemeester & wethouders op
10 oktober 2017

• Openbare besluitenlijst 10 oktober 2017

AgendapuntOmschrijving collegebesluit
2.1

Visieplan Museum het Valkhof

Collegebesluit met bijlagen

3.1

Septembercirculaire 2017

Collegebesluit met bijlagen

3.2

Ontwikkelingen bij de Lindenberg

Collegebesluit met bijlagen

3.3

Stand van zaken Dorpensingel light

Collegebesluit met bijlagen

3.4

Beantwoording art. 39 vragen van de fractie D66 over schone lucht en van de fractie GroenLinks over luchtkwaliteit

Collegebesluit met bijlagen

3.5

Antwoord op schriftelijke vragen D66 over kamerverhuur

Collegebesluit met bijlagen

3.6

Beantwoording vier schriftelijke vragen fractie GroenLinks over dierenwelzijn bij evenementen

Collegebesluit met bijlagen

3.7

Beantwoording artikel 39 vragen stadspartij DNF, openstelling fietsenstalling Mariënburg tijdens alle zondagen

Collegebesluit met bijlagen

3.8

Vaststelling DVO meer- en maatwerk WerkBedrijf 2017-2019

Collegebesluit met bijlagen

3.9

Beleidsregels experiment bijstand

Collegebesluit met bijlage

3.10

Gemeentegarantie voor woonverenigingen

Collegebesluit met bijlage

3.11

Bestemmingsplan Nijmegen Oost - 7 (Ahornstraat-Lijsterbesstraat)

Collegebesluit met bijlagen

3.12

Stadscontrol

Collegebesluit met bijlagen

4.1

Verkoop ondergrond Kiosk Thijmstraat 2

Collegebesluit