Openbare besluitenlijst 12 december 2017

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

  • Openbare besluitenlijst 12 december (pdf, 123 kB)
AgendapuntOmschrijving collegebesluit
3.2

Aanwenden bestemmingsreserve Ondernemersfonds

Collegebesluit met bijlagen (pdf,1.6 MB)

3.3

Overzicht uitvoering aanvaarde raadsmoties tot en met 31 oktober 2017

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1.1 MB)

3.4

Initiatiefvoorstel behoud van Nijmeegse naoorlogse kunst    

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2.8 MB)

3.5

Raadsbrief informering milieuzone 

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 3.5 MB)

3.6

Maatregelprogramma luchtkwaliteit 2018 t/m 2022 

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1.2 MB)

3.7

Prestatieafspraken woningcorporaties en huurdersorganisaties 2018-2023

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 6.9 MB)

3.8

Intentieovereenkomst ENGIE-terrein  

Collegebesluit (pdf, 768 kB)

4.1

Vergoeding piketregeling veiligheid   

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 522 kB)

4.2

Klanttevredenheidsonderzoek en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp  

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2.4 MB)

4.3

Mandaatverlening van bevoegdheden ter uitvoering besluit aanwijzing gebieden voor toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)    

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1.5 MB)  

4.4

Vervanging parkeerapparatuur CWZ 

Collegebesluit met bijlage (pdf, 347 kB)

4.5

Zelfevaluaties BRP en RNI 2017

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 994 kB)

4.6

Verzuimprotocol 2017

Collegebesluit met bijlage (pdf, 882 kB)

4.7

Inzet middelen Power2Nijmegen 2017  

Collegebesluit (pdf, 632 kB)

4.8

Afbouw subsidie St. Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen

Collegebesluit (pdf, 572 kB)

4.9

Housing First 2017

Collegebesluit (pdf, 663 kB)

4.10

Subsidieverlening 2018 De Bastei t.b.v. NME taken

Collegebesluit (pdf, 407 kB)

4.11

Verkoop Groesbeekseweg 146

Collegebesluit (pdf, 465 kB)

4.12

Verkoop bedrijfskavel Ambachtsweg (Mercuriuspark)

Collegebesluit (pdf, 445 kB)