Openbare besluitenlijst 12 september 2017

Openbare besluiten van de vergadering van het college van burgemeester & wethouders op 12 september 2017

 Openbare besluitenlijst 12 september 2017

AgendapuntOmschrijving collegebesluit
1.1

Artikel 39 vragen van de fractie PvdA over rattenoverlast

Collegebesluit met bijlagen

3.1

Stadsbegroting 2018-2021

Collegebesluit met bijlagen

3.2

Startnotitie Werk is de uitkomst 2018-2019 

Collegebesluit met bijlagen

3.3

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Collegebesluit met bijlagen

3.4

Interventieplan Zorg en Welzijn - Fase 1 

Collegebesluit met bijlage

3.5

Beantwoording schriftelijke vragen Gewoon Nijmegen over misbruik van werkervaringsplekken

Collegebesluit met bijlagen

3.6

Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsfractie van de SP over overlast straatdealers binnenstad 

Collegebesluit met bijlagen

3.7

Beeldkwaliteitsplan De Stelt-Zuid

Collegebesluit met bijlagen

3.8

Overeenkomst afslag 38 (A15-Griftdijk) 

Collegebesluit met bijlagen

3.10

Bankreglement 2017 Kredietbank 

Collegebesluit met bijlage

3.11

Aanwijzing Boa's Staatsbosbeheer aan te wijzen als toezichthouders APV 

Collegebesluit met bijlage

3.12

Aanpassingen Voorzieningenhart 't Hert voor Het Kleurrijk 

Collegebesluit met bijlage

4.1

Beleidsregels Huishoudelijke Hulp Toelage 2018 

Collegebesluit met bijlagen

4.2

Beantwoording artikel 39 vragen VVD-fractie over de parkeerbalans in Nijmegen 

Collegebesluit met bijlagen

4.3

Offerte-aanvraag ambulante Jeugd-ggz 2018 e.v. 

Collegebesluit met bijlagen

4.4

Verplaatsing markt tijdens najaarskermis 2017 

Collegebesluit met bijlagen

4.5

Bestemmingsplan Nijmegen West – 4 (Symfoniestraat 208) 

Collegebesluit met bijlagen

4.6

Ontwerp partiële herziening Landschapszone - 6 (kavel Park Waaijenstein)

Collegebesluit met bijlagen