Openbare besluitenlijst 19 december 2017

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

  • Openbare besluitenlijst 19 december (pdf, 142 kB)
Agendapunt Omschrijving collegebesluit
3.1

Stand van zaken Gebiedsvisie TPN-West

Collegebesluit met bijlagen (pdf 1.7 MB)

3.2

Vervolgproces Laan van Oost-Indië 

Collegebesluit met bijlage (pdf 770 kB)

3.3

Waterveiligheid en gebiedsontwikkeling Waalfront NYM

Collegebesluit met bijlagen (pdf 6.1 MB)

3.4

Beoordeling interbestuurlijke toezicht door provincie Gelderland

Collegebesluit met bijlagen (pdf 1.1 MB)

3.5

Brief aan de raad Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen

Collegebesluit met bijlage (pdf 481 kB)

3.6

Exploitatie stichting Stadsschouwburg en concertgebouw De Vereeniging

Collegebesluit met bijlagen (pdf 1.9 MB)

3.8

Beantwoording vragen ex art 39 over de ouderbijdrage in het tweetalig basisonderwijs

Collegebesluit met bijlagen (pdf 567 kB)

3.10

Formatie-uitbreiding bureau Gemeentebelastingen

Collegebesluit met bijlagen (pdf 193 kB)

3.11

Ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Goffert Winkelsteeg 2017

Collegebesluit met bijlagen (pdf 16.2 MB)

3.12

Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) bouwplan Boksdoornstraat

Collegebesluit met bijlagen (pdf 177 kB)

4.1

Verordening Blijverslening gemeente Nijmegen

Collegebesluit met bijlagen (pdf 1.9 MB)

4.2

Normenkader 2017

Collegebesluit met bijlagen (pdf 760 kB)

4.3

Beantwoording schriftelijke vragen ex art 39 over aanbod basisscholen Lent

Collegebesluit met bijlagen (pdf 781 kB)

4.4

Rectificatie beleidsregels omzetting en onttrekking van zelfstandige woonruimte Nijmegen 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf 269 kB)

4.5

Subsidie VVE PLUS

Collegebesluit met bijlagen (pdf 202 kB)

4.6

Subsidieaanvraag ‘Ieder Talent Telt’

Collegebesluit met bijlagen (pdf 209 kB)

4.7

Subsidie Coördinator Wijkatelier Lindenholt

Collegebesluit (pdf 368 kB)

4.8

Budgetsubsidie IrisZorg 2018

Collegebesluit met bijlage (pdf 360 kB)

4.9

Presentiegeld verkiezingen

Collegebesluit met bijlage (pdf 488 kB)

4.10

Kredietvrijgave Malderburchtstraat

Collegebesluit met bijlage (pdf 491 kB)

4.11

Voortgang investeringen evenementenlocaties

Collegebesluit met bijlagen (pdf 851 kB)

4.12

Verbijzondering krediet Bedrijfsinvesteringen 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf 448 kB)

4.13

Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Griftdijk 252 te Nijmegen

Collegebesluit (pdf 203 kB)

4.14

Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Kaaplandstraat 51 te Nijmegen

Collegebesluit (pdf 205 kB) 

4.15

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/bewoners Steltsestraat 16A, 24 en 26 Lent

Collegebesluit (pdf 206 kB)