Openbare besluitenlijst 19 september 2017

Openbare besluiten van de vergadering van het college van burgemeester & wethouders op
19 september 2017

• Openbare besluitenlijst 19 september 2017

AgendapuntOmschrijving collegebesluit
2.1

Evaluatie verkiezingen

Collegebesluit met bijlagen

3.1

Voortgangsrapportage Waalfront

Collegebesluit met bijlagen

3.2

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse Afvalcontainers in Nijmegen Centrum

Collegebesluit met bijlagen 

3.3

Selectie 3 partijen voor dialoogfase aanbesteding gronduitgifte centrumgebied Hof van Holland

Collegebesluit

3.4

Straatnaamgeving - Jan Nieraethstraat, Jack Hompestraat en Jans Kloppenburgstraat

Collegebesluit met bijlage 

3.5

Wijzigingen in de AGN, technische wijzigingen

Collegebesluit met bijlagen

3.6

Ledenraadpleging CAO Gemeenten

Collegebesluit met bijlage

3.7

Afwijzen aanvullende subsidieaanvraag Futsal Chabbab+

Collegebesluit

3.8

Subsidie Stichting The Academy Foundation 1 september 2017 tot en met 31 december 2018

Collegebesluit

3.9

Raadsinformatiebrief RigterGroep

Collegebesluit met bijlagen

4.1

Straatnaamgeving - Notensteinstraat

Collegebesluit met bijlagen 

4.2

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen

Collegebesluit

4.3

Aanpassing budgetsubsidie 2017 Sportfondsen Nijmegen

Collegebesluit

4.4

Verlening overeenkomst

Collegebesluit

4.5

Bottelstraat, openbare weg nieuwe straat/binnenterrein

Collegebesluit

4.6

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Oud West 2015 - 4 (Geulstraat 115)

Collegebesluit

4.7 

Afhandeling planschade Meijhorst 60-10

Collegebesluit

4.8 

Vaststelling bedrag voor nadeelcompensatie Humpfrey's B.V.

Collegebesluit