Openbare besluitenlijst 24 oktober 2017

Openbare besluiten van de vergadering van het college van burgemeester & wethouders op
24 oktober 2017

 Openbare besluitenlijst 24 oktober 2017

AgendapuntOmschrijving collegebesluit
1.1

Brieven aan de Raad en VIEW over spoorlijn Nijmegen - Kleve

Collegebesluit met bijlagen

3.1

Renovatie Waalbrug: Aanvullende Bestuursovereenkomst

Collegebesluit met bijlage

3.2

Halfjaarbrief inkomen en ontwikkelingen BUIG

Collegebesluit met bijlagen

3.3

DVO basisdienstverlening WerkBedrijf 2018

Collegebesluit met bijlagen

3.4

Uitvoering motie ‘Nijmegen West Krijgt Groene Buffer’

Collegebesluit met bijlagen

3.6

Transformatieaanpak Binnenstad

Collegebesluit met bijlagen

3.7

Beantwoording inspraakreactie en stand van zaken toekomst Spoorkuil Bottendaal

Collegebesluit met bijlage

3.8

Beantwoording artikel 39 vragen stadspartij DNF, parkeerbetaalautomaten en parkeertarieven CWZ

Collegebesluit met bijlagen

3.9

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Collegebesluit met bijlagen

3.10

Investering Abri's in Openbare Ruimte

Collegebesluit met bijlagen 

3.11

Vaststellen reactie op rapport voorlopige bevindingen Autoriteit Persoonsgegevens AP

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 533 kB)

3.12

Intrekken ontheffing nachtwinkel Verordening Winkeltijden - Hertogstraat 51

Collegebesluit 

3.13

Subsidie Stichting Dagloon 2018

Collegebesluit

3.14

Verordening Onkostenvergoeding en voorzieningen voor wethouders 2017

Collegebesluit met bijlagen

3.15

Verkoop grond nabij Nieuwe Dukenburgseweg en beëindiging opstalrecht

Collegebesluit

3.16

Verkoop bedrijfskavel Ambachtsweg (Mercuriuspark)

Collegebesluit

3.17

Verkoop Libellenstraat 14

Collegebesluit