Openbare besluitenlijst 26 september 2017

 

Openbare besluiten van de vergadering van het college van burgemeester & wethouders op 26 september 2017

AgendapuntOmschrijving collegebesluit
3.1

Voortgangsbrief IV Aanvalsplan Armoede en Schulden

Collegebesluit met bijlagen

3.3

Spelregels invoering betaald parkeren

Collegebesluit met bijlage

3.4

Stand van zaken drijvend wonen in De Waaijer

Collegebesluit met bijlage

3.5

Voortgang en huurcontract Stadsnomaden

Collegebesluit met bijlage

3.6

Kwartaalbericht Waalsprong nr. 15

Collegebesluit met bijlagen

3.7

Aanvraag versterkingsgelden ter ondersteuning van de integrale lokale aanpak van radicalisering/jihadisme in 2018

Collegebesluit met bijlage

3.8

Vaststellen raadsinformatiebrief SWT: stand van zaken wachttijden en jaarverslag en raadsinformatiebrief Stips

Collegebesluit met bijlagen

3.9

Reactie vragen Cliƫntenraad inzake CAZ

Collegebesluit met bijlagen

3.10

Samenwerkingsovereenkomst met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Collegebesluit

4.1

Convenanten verbinding onderwijs, jeugdhulp en zorg

Collegebesluit met bijlagen

4.2

Convenant SchoolsOut 2017-2021

Collegebesluit

4.3

Benoeming gemeentearchivaris

Collegebesluit met bijlage

4.4

Verkoop kavel 5 Mercuriuspark

Collegebesluit

4.5

Verkoop bij inschrijving Groesbeekseweg 146

Collegebesluit met bijlage

4.6

Bestuursdwang bodemonderzoek Ooysedijk 25

Collegebesluit

4.7

Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Dijkstraat 1 te Lent

Collegebesluit