Openbare besluitenlijst 27 maart 2018

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders

  • Openbare besluitenlijst van 27 maart 2018 (pdf, 91 kB)
Agendapunt Omschrijving collegebesluit
1.1

Afwegingskader begroting GGD Gelderland Zuid 2019

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 651 kB)

2.1

Woningbouwprogrammering

Collegebesluit met bijlage (pdf, 508 kB)

3.1

Herindelingsontwerp grenscorrecties gemeente Nijmegen en Berg en Dal

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 6,32 MB)

3.2

Vaststellingsovereenkomst belanghebbenden Griftdijk

Collegebesluit (pdf, 110 kB)

3.3

Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers 

Collegebesluit (pdf, 271 kB)

3.4

Ongevraagd advies adviescommissie LHBT-beleid herdenking 4 mei 

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1,36 MB)

3.5

Nieuwe sjablonen voor college- en raadsvoorstellen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 559 kB)

4.1

Toegankelijkheid gemeentelijke locaties uitvoering eerste tranche 2018

Collegebesluit met bijlage (pdf, 196 kB)

4.2

Ontwerp partiële herziening Nijmegen Vossenpels Zuid – 3 (woningen naast Laauwikstraat 61)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 785 kB)

4.3

Vestigen recht van opstal voor leiding Tennet

Collegebesluit (pdf, 185 kB)

4.4

Verkoop ondergrond Voorstenkamp 1729

Collegebesluit (pdf, 182 kB)

4.5

Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Ubbergseveldweg 129 Nijmegen

Collegebesluit (pdf, 212 kB)